Wythnos Gymreig Caerfyrddin

Dewch i ddathlu Cymreictod yn nhref hynaf Cymru - Caerfyrddin

Chwefror 25

Capeli ac Ysgolion Sul Caerfyrddin yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy gynnal gwasanaethau arbennig.  

Oedfa’r bore am 10 o’r gloch yn Y Tabernacl yng nghwmni plant a phobl ifanc Ysgolion Sul Cymraeg y dref a’r Parchg Peter Cutts.

Oedfa Gymun Undebol am 5 o’r gloch yn Eglwys Sant Ioan, Heol Y Prior. Pregethir gan Yr Hybarch Dorrien Davies

Croeso cynnes i bawb

7169

Chwefror 27

Arddangosfa "Mightier than the Sword"

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili

Mae'r arddangosfa hon yn edrych ar newidiadau mawr yn Sir Gaerfyrddin yn yr 16eg a'r 17eg ganrif. Roedd William Salesbury a'r Esgob Richard Davies yn hanfodol i'r hanes hwn. Yn 1567, bu iddynt gyfieithu'r Testament Newydd i'r Gymraeg am y tro cyntaf. Cafodd y gwaith ei wneud ym Mhalas yr Esgob yn Abergwili, sydd bellach yn Amgueddfa'r Sir. Y bwriad oedd troi'r Cymry yn Brotestaniaid ond y canlyniad anfwriadol oedd goroesiad yr iaith Gymraeg. Tan ddydd Sadwrn, 24 Mawrth.

7170
Band y Gwarchodlu Cymreig

7:30pm. Eglwys San Pedr

Cyfeillion Eglwys San Pedr yn cyflwyno Band y Gwarchodlu Cymreig. Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Band y Gwarchodlu Cymreig yn eglwys brydferth San Pedr yng nghanol tref Caerfyrddin.

7171

Chwefror 28

Talwrn y Beirdd

 Clwb Pêl Droed Caerfyrddin 7pm

Mae ‘Talwrn y Beirdd’ wedi bod yn rhaglen boblogaidd ar Radio Cymru ers dros 25 o flynyddoedd ac mae cystadleuaeth boblogaidd tu hwnt wedi cael ei chynnal bob blwyddyn yng Nghlwb Pêl-droed Caerfyrddin ers y 5 mlynedd ddiwethaf.

Mae Timau o Feirdd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Mae nhw’n cael testunau ymlaen llaw i gyfansoddi barddoniaeth ac fe fyddan nhw’n cyflwyno eu gwaith ar y noson. Bydd y beirniaid wedyn yn siarad am y darnau ac yn rhoi marciau i bob tim am eu gwaith. 

Mynediad:  £5.

 

7180

Mawrth 1

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 

O 10am Clos Mawr

Bydd plant o Gaerfyrddin yn creu naws am le yn y dref ddydd Iau, Mawrth 1 wrth iddynt gynnal eu dathliad Dydd Gŵyl Dewi blynyddol. Bydd Cyngor Tref Caerfyrddin ar y cyd â Menter Gorllewin Sir Gâr yn dod â disgyblion ysgol ynghyd o Ysgol Parc Waun-dew, Ysgol Tre Ioan, Ysgol y Model, Ysgol Myrddin ac Ysgol y Dderwen. Byddant yn perfformio amrywiaeth o gerddoriaeth, caneuon a dawnsfeydd traddodiadol er mwyn diddanu'r dorf ynghyd â pherfformiadau gan gerddorion lleol. 

7173

Mawrth 2

Max Boyce

Y Lyric 7:30pm

Mae Max Boyce wedi bod yn diddanu pobl drwy'r byd am dros 40 mlynedd.  Yn ddiweddar, mae cynulleidfaoedd ifanc newydd wedi gwirioni ar Max, gan ei wneud yn wir arwr y werin yn yr oes fodern.

Mae'r ffaith bod pawb ar eu traed yn curo dwylo yn yr holl berfformiadau yn siarad drosti ei hunan. Peidiwch â cholli'r profiad o weld Max Boyce yn fyw a medru dweud, “Roeddwn i yno!”

***WEDI GWERTHU ALLAN***

 

7183

Mawrth 3

Pared Gŵyl Ddewi

Bydd y Parêd lliwgar a diwylliannol ar hyd y stryd, a fydd yn cynnwys cerddoriaeth a chlybiau a sefydliadau lleol, yn gorymdeithio drwy ganol tref Caerfyrddin.Bydd yn cael ei arwain gan Esgob Tyddewi, y Gwir Barchedig Joanna Penberthy, sef y fenyw gyntaf i gael ei phenodi'n esgob yn yr Eglwys yng Nghymru.

Mae croeso i bawb gymryd rhan yn y Parêd.  Bydd adloniant ym Mharc Caerfyrddin o 10.30am ymlaen a bydd y Parêd yn dechrau am 11am o brif fynedfa'r Parc.

Lawrlwythwch fap y Parêd.

7563
Sioe Cyw

1.30pm Theatr y Lyric

Ymunwch â chriw Cyw am sioe llawn hwyl!

Er mwyn casglu eich tocyn cysylltwch â Gwawr; 01239712934 neu gwawr@mgsg.cymru

 

7481
Owen Money's Jukebox Heroes II 

Theatr Y Lyric - 7.30pm

Yn dilyn taith llwyddiannys iawn Jukebox Heroes yn 2016, yn 2018 mae Owen Money n ôl gyda Jukebox Heroes II. Deunydd newydd sbon o actiau teyrnged ffantastic, cerddoriaeth o’r 60au gyda “The Travelling Wrinklies” a chomedi gan Owen. Ymunwch â ni am noson deuluol bleserus iawn. 

7182