Wythnos 5

Mae'r dref hynaf yng Nghymru wedi tyfu o amgylch amddiffynfeydd cadarn y Rhufeiniaid, ac mae'n gyfuniad o elfennau modern a threftadaeth chwedlonol a milwrol.

Wythnos 5

Diwrnod 1 AM: Clwb Golff a Maes Bwrw Peli Caerfyrddin

Mae'r clwb golff wedi'i leoli yng nghefn gwlad godidog Sir Gaerfyrddin, 3 milltir y tu allan i ganol tref Caerfyrddin. Enillodd Clwb Golff Caerfyrddin bleidlais i ddewis Clwb Golff Gorau Cymru yn 2011.  O'r clwb, ceir golygfeydd panoramig 360 gradd ar draws milltiroedd o gefn gwlad. Mae'n llecyn delfrydol i ymlacio â diod ar ôl gêm o golff.

Diwrnod 1 PM: Krazy Kids

Y ganolfan antur hon, sydd wedi hen sefydlu, yw'r prif le chwarae dan do yn Sir Gaerfyrddin. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o lefydd chwarae i blant hyd at 11 oed. Mae bwyd cartref blasus ar gael o'r caffi ar y safle. Mae'n lle poblogaidd ar ddiwrnodau gwlyb!

Diwrnod 2 AM: Canolfan Bryn Myrddin

Mae Canolfan Bryn Myrddin yn cynnig popeth sydd i'w wybod am Myrddin i'r sawl sy'n ymweld â hi. Gallwch ddilyn y llwybrau natur hyd at safle'r Fryngaer o'r Oes Haearn a mwynhau'r golygfeydd ysblennydd o Ddyffryn Tywi fel Myrddin gynt. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli ar fferm weithredol, felly gallwch grwydro o amgylch clos y fferm a gwylio'r gwartheg yn cael eu godro.

Diwrnod 2 PM: Sinema Vue

Mae'r sinema wedi'i lleoli yng nghanolfan siopa Rhodfa'r Santes Catrin, a gallwch wylio'r holl ffilmiau prif ffrwd diweddaraf, gan gynnwys 'Kids AM' bob bore Sadwrn a Sul, yn y sinema gadwyn hon o'r safon uchaf. Mae chwe sgrin ddigidol 3D o'r radd flaenaf a gallwch uwchraddio i seddau arbennig, felly rydych yn sicr o gael y profiad sinema gorau posibl yn Vue Caerfyrddin.

Diwrnod 3 Drwy'r dydd: Tref Caerfyrddin

Mae tref Caerfyrddin mwy na thebyg yn fwyaf adnabyddus am ei chysylltiadau enwog â Myrddin a'i Threftadaeth Rufeinig. Ewch i Farchnad Caerfyrddin er mwyn sicrhau teimlad lleol i'ch profiad siopa. Cofiwch ymweld â'r hen garchar sy'n dyddio'n ôl i'r 1530au. Cewch grwydro i gelloedd a darganfod straeon carcharwyr a bydd y rhesymau dros eu harestio yn gwneud ichi chwerthin a chrio.

Diwrnod 4 AM: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Fel yr ardd fotaneg genedlaethol gyntaf i gael ei hadeiladu yn y DU mewn 200 mlynedd, dyma ardd sy'n edrych i'r dyfodol yn ogystal ag edrych yn ôl ar y gorffennol. Cewch amrywiaeth ysbrydoledig o erddi â thema, y tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd, lle chwarae a'r Plas Pili Pala trofannol sydd newydd agor.

Diwrnod 4 PM: Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Cartref Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yw adeilad hynafol a saif mewn parcdir ysblennydd ar gyrion tref Caerfyrddin. Mae'r amgueddfa yn adrodd hanes cyfoethog y sir drwy gasgliad amrywiol o arteffactau, paentiadau a phortreadau.

Diwrnod 5 Drwy'r dydd: Llansteffan

Dafliad carreg o Gaerfyrddin y mae Llansteffan â'i chastell Normanaidd o'r 12fed ganrif ar fryn, lle ceir golygfeydd ysblennydd ar draws afon Tywi tuag at Lanyfferi. Mae'r traeth eang a hir yn boblogaidd drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â thraeth euraidd ac anghysbell Bae Scott bendigedig. Gallwch dreulio ychydig oriau pleserus yn cerdded ar hyd rhan o Lwybr Arfordirol Cymru, taith gerdded gron arbennig 4.5 cilometr o hyd sy'n cynnwys safleoedd megis Ffynnon Antwn Sant.

 

Diwrnod 6 AM: Xcel Bowl

Ewch i atyniad diweddaraf Caerfyrddin, Xcel Bowl, i roi cynnig ar gael "twrci" - sef tri thrawiad mewn rhes. Mae 12 lôn yno ynghyd â maes parcio am ddim, llecyn chwarae i blant bach, bar trwyddedig, a bwyty o safon.

Diwrnod 6 PM: Nofio i'r Teulu yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Mae'r cyfleuster yn ganolbwynt rhanbarthol ar gyfer gweithgarwch corfforol ac mae'n cynnig amrywiaeth o gyfleusterau o'r safon uchaf, gan gynnwys pwll nofio 25 metr ag 8 lôn, lle mae cyfleuster amseru electronig o'r radd flaenaf, llecyn gwylwyr a phwll addysgu, yn ogystal â wyneb chwarae pob tywydd, cyrtiau tennis, canolfannau gymnasteg a chrefft ymladd, cyfleusterau cynadledda a champfa â 45 o orsafoedd a stiwdio ffitrwydd.

Diwrnod 7 AM: Rheilffordd Gwili

Mae Rheilffordd Gwili yn atyniad sydd wrth fodd y teulu cyfan, ac i'r bobl sy'n gwirioni ar drenau stêm mae'n baradwys heb ei hail, a hynny heb fod ymhell o dref Caerfyrddin.

Diwrnod 7 PM: Teithiau cerdded o amgylch tref Caerfyrddin

Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o deithiau cerdded i weld tref hynaf Cymru. Mae dewis o lwybrau o amgylch y dref i'r rheiny sy'n dymuno dilyn llwybr byr neu lwybr hwy sy'n mynd o amgylch y dref a'r ardal gyfagos.