Wythnos 4

Mae pentrefi tawel Sanclêr a Hendy-gwyn ar Daf ar lannau Afon Taf. Ymhellach ar hyd yr arfordir mae Talacharn a Phentywyn sydd â digonedd i'ch diddanu chi a'r teulu.

Wythnos 4

Diwrnod 1 AM: Gerddi Hywel Dda

Mae gardd a chanolfan dreftadaeth hyfryd Hywel Dda yn dathlu gorchestion Hywel Dda, brenin Cymru oll yn y 10fed ganrif.  Mae'r ardd yn coffáu Hywel Dda a'i gyfreithiau, a gafodd eu hysgrifennu ac a barodd mewn grym hyd nes Deddf Uno 1536.

Diwrnod 1 PM: Siop Hufen Iâ Cowpots a mynd am dro drwy'r goedwig

Dyma drysor cudd i bawb sy'n dwlu ar hufen iâ a pizza. A pha well ffordd o godi awydd bwyd arnoch na mynd am dro drwy'r coetir hyfryd?

Diwrnod 2 AM: Sanclêr

Yn y gorffennol roedd Sanclêr yn dref bwysig iawn â phorthladd mewndirol ar afon Taf, ac fe'i rheolid yn y dyddiau hynny gan gorfforaeth a phorthfaer. Mae Sanclêr yn lle o ddiddordeb hanesyddol mawr o hyd. Mae Sanclêr yn dref gyfeillgar a beth am gael coffi yn y ganolfan grefftau, danteithion o'r deli, neu ffagots o'r cigydd arobryn. Gofalwch edrych ar y gwaith haearn ar y bont, gan y gof-artist David Petersen.

Diwrnod 2 PM: Llety Cynin

Mae gweithgareddau i'r teulu cyfan yn Llety Cynin. Gallwch fwynhau nofio yn y pwll, neu fynd am dro drwy'r coetir hyfryd, chwarae yn y lle chwarae awyr agored newydd i blant, ac i orffen y diwrnod, mae'n rhaid ichi brofi'r te prynhawn blasus sydd ar gael yma.

Diwrnod 3 Drwy'r dydd: Talacharn

Mae digon o bethau i'ch diddanu chi a'ch teulu yn Nhalacharn am y diwrnod cyfan. Yn y dref hynod hon, mae castell, amgueddfa ac, wrth gwrs, roedd yn gartref i un o lenorion mwyaf Cymru, Dylan Thomas.

Diwrnod 4 AM: Morfa Bay Adventure

I'r rhai yn ein plith sy'n chwilio am antur, rhaid ymweld â 'Morfa Bay Adventure'. Gosodwch her i'ch hun, sef crwydro Pentywyn yn y ffyrdd mwyaf cyffrous posibl, gan gynnwys ar feiciau cwad a thrwy abseilio, arfordira, ogofa, crwydro ceunentydd, a llawer mwy.

Diwrnod 4 PM: Canolfan Farchogaeth Marros

Gallwch fwynhau Pentywyn hyfryd ar gefn ceffyl gyda Chanolfan Farchogaeth Marros. Mae'r ganolfan farchogaeth yn cynnig teithiau ar y traeth ac yn y goedwig i unigolion, teuluoedd a grwpiau. Mae gan y ganolfan geffylau a gwersi sy'n addas ar gyfer pobl o bob gallu.

Diwrnod 5 : Traeth Pentywyn

Mae traeth tywodlyd enwog Pentywyn, sy'n ymestyn am wyth milltir, wedi bod yn denu ymwelwyr ers cenedlaethau, a'i bwynt gwerthu unigryw yw'r ffaith eich bod yn dal i allu gyrru car ar y traeth. Cyrchfan wyliau ymlaciol i gyplau a theuluoedd, blas ar hanes i'r rheiny sy'n dwlu ar gyflymder, neu baradwys i'r sawl sy'n chwilio am antur.

Diwrnod 6 AM: Abaty Hendy-gwyn

Roedd Abaty Hendy-gwyn yn fynachlog Sistersaidd rhwng y 12fed ganrif a'r 16eg ganrif ac mae'n fwyaf adnabyddus fel y man lle lluniodd Hywel Dda ei gyfreithiau oddeutu 940. Ychydig iawn o adfeilion sydd i'w gweld ond mae Abaty Hendy-gwyn yn gofiadwy am ei fod wedi helpu i sefydlu cymaint o fynachdai eraill ledled Cymru.

Diwrnod 6 PM: Pysgodfa Latchygors 

Treuliwch hanner diwrnod ym mhysgodfa Latchygors. Mae'r llyn 1.5 erw sy'n tarddu o ffynnon yn hafan heddychlon. Mae'r llyn wedi'i stocio â brithyll sy'n pwyso hyd at 5 pwys.  Gellir pysgota ar afon Taf gerllaw, sy'n enwog am ei brithyll, eog a Sewin, ar gais.

Diwrnod 7 Drwy'r dydd: Llwybr Arfordirol Cymru