Ewch ar eich gwyliau, o wlân i olwynion, dewch o hyd i'ch antur nesaf nawr.
Hwyl yn rhad ac am ddim

Gallwch fwynhau diwrnod allan gwych i'r teulu yn Sir Gaerfyrddin am bris rhad.

Dewch i gael amser gwych yn Amgueddfa Wlân Cymru, Drefach Felindre. Yn adeilad hanesyddol hen Felin y Cambrian, gallwch ddilyn y broses o Gnu'r Ddafad i'r Defnydd o ddydd Mawrth tan ddydd Sadwrn a chael mynediad am ddim.

Mae llyfrgelloedd ledled Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys y llyfrgelloedd teithio, yn cynnal gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn, megis Amser Stori â themâu, sesiynau Lego, ffilmiau a sesiynau crefft.

Ewch i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i ddarganfod gweithiau celf a hynafiaethau cyfareddol a hynod o orffennol Sir Gaerfyrddin. Dyma'r lle perffaith i fwynhau hanes am ran o Gymru sy'n llawn treftadaeth, mythau a chwedlau.

Dewch i fod yn Egnïol

Mae ein Parciau Gwledig yn cynnig diwrnod allan gwych i deuluoedd, gan gynnwys teithiau cerdded, meysydd chwarae antur a lleoliadau perffaith i gael picnic.

Ewch ar gefn eich beic!!! Mae gan Sir Gaerfyrddin ddewis lu i feicwyr, p'un a ydych am ymlwybro'n hamddenol a stopio am de a chacen ar y ffordd neu'n wariar dwy olwyn sy'n chwilio am riwiau a heriau! Mae yna deithiau pwrpasol sy'n addas ar gyfer teuluoedd, beicwyr mynydd a beicwyr ffordd.

Mae cannoedd o filltiroedd o lwybrau yn Sir Gaerfyrddin, a gallwch gerdded yn y wlad, o’r mynyddoedd i lawr i’r dyffrynnoedd ffrwythlon.   Ymysg ein ffefrynnau ni y mae 'llwybr pen-blwydd' Dylan Thomas yn Nhalacharn; Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli; Gwarchodfa Adar Gwenffrwd-Dinas a choedwigoedd eang Brechfa a Chil-y-cwm.

Diwrnodau Allan i Fwydgarwyr

Mae Sir Gaerfyrddin yn nefoedd i rai sy’n mwynhau bwyd da, felly dyma rai digwyddiadau i dynnu'r dŵr o ddannedd.

Mwynhewch flasu caws yn Caws Cenarth. Galwch heibio'r busnes teulu hwn, ychydig filltiroedd o Gastellnewydd Emlyn, (11.30am-3.00pm yw'r amser gorau) a gallwch ddarganfod sut mae'r caws yn cael ei wneud, gwylio'r cawswyr yn gweithio'n galed, ac wrth gwrs, gallwch fynd â thamaid gyda chi.

 

Mwynhewch eich amser cinio neu eich coffi yn y bore mewn caffis sy'n cynnig llawer mwy na choffi a chacen. Mae Parc y Bocs a Chwmcerrig yn cynnwys meysydd chwarae antur gwych yn ogystal â chyfleoedd i weld anifeiliaid y fferm. Yn Llety Cynin a Cowshed at Cowpots, gallwch fynd ar deithiau cerdded hyfryd drwy goetiroedd.