Anturiaethau Bywyd Gwyllt

Mwynhewch haf llawn hwyl â phrofiadau cyffrous yn ein hatyniadau.

Mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gartref i 20 o adar ysglyfaethus brodorol gan gynnwys hebogau, gweilch, barcudiaid a bwncathod, yn ogystal ag eryrod. Mae'r ganolfan newydd yn boblogaidd â phobl o bob oedran ac mae dau arddangosiad o adar ysglyfaethus yn hedfan, yn ogystal â 'sioe dylluanod', yn cael eu cynnal yn ddyddiol. Maent hefyd yn cynnig profiad ymarferol arbennig.

Mae sialensiau Archwiliwr y Gwlyptir yn cael eu cynnal drwy gydol y gwyliau yng Nghanolfan y Gwlyptir, Llanelli! Gallwch gael eich llyfr cofnod am ddim o Bencadlys Archwilwyr y Gwlyptir (ger y Labordy Dŵr) cyn mynd allan i'r gwyllt am brofiadau bythgofiadwy.

Mae Ymddiriedolaeth Natur Cymru ac Ymddiriedolaeth Bevis yn gweithio gyda'i gilydd i ryddhau afancod nôl i'r gwyllt a chaniatáu i'r cyhoedd weld yr afancod y mae disgwyl eu rhyddhau yn eu cartref presennol ar fferm y tu allan i Gaerfyrddin; yr unig leoliad yn ne Prydain lle rydych yn siŵr o weld afancod mewn ardal naturiol. Mae'n brofiad hudol ar gyfer grwpiau bach a chewch eich tywys gan arweinydd lleol.

Cewch olwg agos ar y moch daear ym Mharc a Chastell Dinefwr. Ymunwch ag un o'r parcmyn a fydd yn mynd â chi i weld eu moch daear yn ymddangos ar gyfer byrbryd gyda'r nos ac i fynd am dro. Mae agosrwydd y guddfan i'r ddaear yn rhoi cyfle ardderchog i weld y moch daear yn agos ac i dynnu lluniau rhyfeddol.