Cerdded yr Arfordir

Arfordir amheuthun... Cerddwch ar hyd rhan Sir Gaerfyrddin o'r arfordir, un o'r llwybrau mwyaf amrywiol a phrydferth yn y wlad. Mae'r teithiau cerdded yn cynnwys golygfeydd hyfryd o fforestydd pinwydd, tir comin arfordirol, morfeydd heli a thwyni tywod.

Llansteffan

Taith gerdded arfordirol arbennig yw hon sy'n mynd heibio'r Castell Normanaidd mawreddog ac yn cynnig golygfeydd godidog dros Fae Caerfyrddin a Ffynnon Antwn Sant. Honnir bod dŵr y Ffynnon hon yn gwella llawer o afiechydon! Mae'r daith hon hefyd yn cynnwys traeth tawel, diarffordd ac euraid Bae Scott.

Lawrlwythwch fap cerdded Llansteffan 430KB,pdf)

 

 

Talacharn

Mae Talacharn yn cynnig teithiau cerdded arfordirol a gwledig, ynghyd â golygfeydd, treftadaeth a diwylliant.

Lawrlwythwch fap cerdded Talacharn (2.8MB,pdf)

 

Glanyfferi

Mae'r daith gerdded hon yn cynnwys tri phentref: un coll o dan y twyni tywod, un hen ac un newydd.

Lawrlwythwch fap cerdded Glanyfferi (1.1MB,pdf)

Parc Dŵr y Sandy

Rhan hyfryd o Barc Arfordirol y Mileniwm, sydd wedi ennill gwobrwyon ac sy'n cynnig golygfeydd eang o Benrhyn Gŵyr. Mae'r llwybr hwn yn ddi-draffig ac yn ddelfrydol ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn, ac mae maes parcio gerllaw hefyd.

Lawrlwythwch fap cerdded Glanyfferi (456KB,pdf)

Pen-bre

Saif pentref Pen-bre ar wastadedd arfordirol Bae Caerfyrddin,  wrth odre Mynydd Pen-bre. Y safle daearyddol hwn sydd wedi rhoi'r enw i'r pentref – hen air am fryn yw 'bre'.

Lawrlwythwch fap cerdded Pen-bre (1MB,pdf)

Llangennech

Dilynwch lwybr Afon Morlais o Goedwig Troserch drwy Langennech i'r arfordir, lle mae'r daith gerdded yn cysylltu â Pharc Arfordirol y Mileniwm.

Lawrlwythwch fap cerdded Llangennech, rhan 1 (1.3MB,pdf)

Lawrlwythwch fap cerdded Llangennech, rhan 2 (1.3MB,pdf)