Paradwys Cerddwr

Dewch i gerdded yn Sir Gaerfyrddin, ac fe welwch olygfeydd gwledig ac arfordirol gwych a fydd yn peri ichi sefyll yn eich unfan.

Yn syml, mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig y dirwedd berffaith beth bynnag eich gallu ac, wrth gwrs, drwy gerdded ar hyd llwybrau'r sir, cewch weld popeth sydd ganddi i'w gynnig - cyfuniad o hyfrydwch gwledig ac arfordirol sy'n llawn hanes a thraddodiad.


Mae nifer o wahanol deithiau cerdded yn Sir Gaerfyrddin ac mae gan bob un nodweddion unigryw. Gallwch fynd i gyfeiriad y de er mwyn rhoi cynnig ar ambell un o'r teithiau cerdded arfordirol gorau yng Nghymru neu fynd i gyfeiriad y gogledd os oes well gennych grwydro cefn gwlad.


Pa lwybr bynnag y byddwch yn dewis ei gymryd yn Sir Gaerfyrddin, byddwch yn cael croeso cynnes Cymreig - mae'n sicr yn werth dod yma! Gan fod y dirwedd mor amrywiol, mae teithiau cerdded sy'n addas i bawb yma.

Mae Sir Gaerfyrddin yn fan poblogaidd ar gyfer cerdded a dod yn enwog am rai o'r llwybrau cerdded gorau sydd i'w cael.
Taith Gerdded y Mis - Rhodfa Glan yr Afon Dyffryn Aman 

Mae rhodfa glan yr afon dyffryn aman yn hafan i bobl sy'n mynd â'u cŵn am dro.  Dyma lwybr tarmac heb draffig sy'n ymestyn o Rydaman i Frynaman sef pellter o oddeutu 14 cilometr. Mae'r llwybr yn dilyn afon Aman ar hyd y dyffryn sy'n swatio rhwng y Mynydd Du i'r gogledd a Mynydd y Betws i'r de.

Rhai o'n hoff deithiau cerdded