Paradwys Cerddwr

Dewch i gerdded yn Sir Gaerfyrddin, ac fe welwch olygfeydd gwledig ac arfordirol gwych a fydd yn peri ichi sefyll yn eich unfan.

Yn syml, mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig y dirwedd berffaith beth bynnag eich gallu ac, wrth gwrs, drwy gerdded ar hyd llwybrau'r sir, cewch weld popeth sydd ganddi i'w gynnig - cyfuniad o hyfrydwch gwledig ac arfordirol sy'n llawn hanes a thraddodiad.


Mae nifer o wahanol deithiau cerdded yn Sir Gaerfyrddin ac mae gan bob un nodweddion unigryw. Gallwch fynd i gyfeiriad y de er mwyn rhoi cynnig ar ambell un o'r teithiau cerdded arfordirol gorau yng Nghymru neu fynd i gyfeiriad y gogledd os oes well gennych grwydro cefn gwlad.


Pa lwybr bynnag y byddwch yn dewis ei gymryd yn Sir Gaerfyrddin, byddwch yn cael croeso cynnes Cymreig - mae'n sicr yn werth dod yma! Gan fod y dirwedd mor amrywiol, mae teithiau cerdded sy'n addas i bawb yma.

Mae Sir Gaerfyrddin yn fan poblogaidd ar gyfer cerdded a dod yn enwog am rai o'r llwybrau cerdded gorau sydd i'w cael.

Taith gerdded y mis - Dre-fach Felindre

Pentref yng ngogledd y sir yw Dre-fach Felindre ac yn y 19eg a dechrau'r 20fed ganrif, roedd yn ganolfan bwysig i'r diwydiant gwlân ac am y rheswm hynny, cyfeiriwyd at y pentref fel "Huddersfield Cymru". Mae'r hen felinau a'r gweithdai gerllaw tair nant ac iddynt lif cyflym a oedd ar un adeg yn darparu'r pŵer ar gyfer y peiriannau. Mae rhwydwaith helaeth o lwybrau, traciau a ffyrdd porthmyn hynafol yn rhan o goetir y dyffryn, ar hyd nentydd a thros dir amaethyddol.

Mae'r rhan fwyaf o'r daith yn dilyn hynt llwybr da, cymharol wastad, drwy rai rhannau sy'n serth iawn a fydd o bosib yn profi i fod yn eithaf anodd. Mae'r llwybr gogleddol oddeutu 4 milltir o hyd ac mae'r llwybr deheuol oddeutu 5 milltir o hyd

Rhai o'n hoff deithiau cerdded