Newyddion Diweddaraf

Mae'r gair ar led...

Mae pobl o bob cwr o'r byd ar fin cwympo mewn cariad â'n sir arbennig wrth iddynt gael eu cyfareddu gan y lle yr ydym yn ddigon ffodus i'w alw'n gartref.

Rydych yn gwybod am y tro hyfryd yna drwy dawelwch y goedwig sy'n golygu cymaint i chi, y golygfeydd godidog o'r môr sy'n eich gwefreiddio wrth i chi gerdded ar hyd y traeth ar ddydd Sul, neu'r castell trawiadol llawn hanes yna y byddwch chi'n cerdded o'i amgylch ac yn rhyfeddu ato pan fydd angen ysbrydoliaeth arnoch?

Wel, byddwch yn barod i'w rhannu â mwy o bobl oherwydd mae'r gair yn mynd ar led am gyfrinachau gorau Sir Gaerfyrddin.

Mae pobl o bob cwr o'r byd ar fin cwympo mewn cariad â'n sir arbennig wrth iddynt gael eu cyfareddu gan y lle yr ydym yn ddigon ffodus i'w alw'n gartref.

Mae rhai o gyhoeddiadau teithio mwyaf y DU yn cynnwys eitemau am Sir Gaerfyrddin ar eu tudalennau, sy'n ysbrydoliaeth i filoedd o bobl ynglŷn â ble i fynd ar eu gwyliau.

Mae Lonely Planet a Rough Guide, cyhoeddwr teithlyfrau mwyaf y byd, wedi sylweddoli'r hyn sydd gennym i'w gynnig ar stepen ein drws.

Caiff Dyffryn Tywi hardd sylw yn rhifynnau diweddaraf, sy'n annog darllenwyr i fynd â fflasg a blanced gyda nhw i gael cinio gaeafol yn yr awyr agored yng nghanol y golygfeydd trawiadol.

Mae cylchgrawn Holiday Living yn awgrymu tro cerdded gaeafol ym Mae Scott yn Llansteffan a chiniawa mewn steil yn Llandeilo a Llanarthne.

Dewiswyd Traeth Pentywyn fel un o ‘ddarganfyddiadau'r flwyddyn’ gan ysgrifenwyr teithio'r Guardian, ar sail eu hoff deithiau yn ystod 2017. Cafodd y traeth sylw yn adran British Boltholes y papur nôl ym mis Medi.

Mae'r erthyglau hyn werth miloedd o bunnoedd o werth hysbysebu cyfatebol, a chawsant eu sicrhau gan dîm Marchnata a'r Cyfryngau'r Cyngor sy'n gweithio gyda chyhoeddiadau cenedlaethol i helpu i hybu economi twristiaeth Sir Gaerfyrddin.

Cofiwch casglu eich copi o'r cylchgrawn Fabulous y penwythnos hon i ddarllen erthygl ar Sir Gâr