Newyddion Diweddaraf

Mae'r gair ar led...

Mae pobl o bob cwr o'r byd ar fin cwympo mewn cariad â'n sir arbennig wrth iddynt gael eu cyfareddu gan y lle yr ydym yn ddigon ffodus i'w alw'n gartref.

Rydych yn gwybod am y tro hyfryd yna drwy dawelwch y goedwig sy'n golygu cymaint i chi, y golygfeydd godidog o'r môr sy'n eich gwefreiddio wrth i chi gerdded ar hyd y traeth ar ddydd Sul, neu'r castell trawiadol llawn hanes yna y byddwch chi'n cerdded o'i amgylch ac yn rhyfeddu ato pan fydd angen ysbrydoliaeth arnoch?

Wel, byddwch yn barod i'w rhannu â mwy o bobl oherwydd mae'r gair yn mynd ar led am gyfrinachau gorau Sir Gaerfyrddin.

Mae rhai o gyhoeddiadau teithio mwyaf y DU yn cynnwys eitemau am Sir Gaerfyrddin ar eu tudalennau, sy'n ysbrydoliaeth i filoedd o bobl ynglŷn â ble i fynd ar eu gwyliau.

O'r 16 - 18 Ebrill, fe wnaeth Barney Desmazery o BBC Good Food fwynhau gwyliau byr i Fwydgarwyr   
Gwnaethom groesawu Loma Marks, golygydd o cychgrawn Reclaim ar y penwythnos 12-15 Ebrill
Gwnaethom groesawu Hungry City Hippy rhwng 22 a 25 Chwefror

Dyma beth oedd ganddi i’w ddweud