Nadolig Traddodiadol

"Y ffordd orau o rannu hwyl yr ŵyl yw canu'n uchel i bawb i glywed." Will Ferrell, "Elf" Will Ferrell, "Elf"

Hwyl Nadoligaidd i'r Teulu

 

Dewis eich coeden Nadolig

Gallwch brynu eich coeden Nadolig yn Llanddarog, lle bydd Cymru Christmas Trees yn gadael i chi ddewis eich coeden, ac yna’n ei thorri a’i phacio, neu ewch i Fferm Coeden Nadolig Salem. Maen nhw hefyd yn gwerthu coed mewn potiau. Ar 30 o Tachwedd ac Rhagfyr 7 a 8 rhwng 10am a 3pm, bydd Old Oak Barn ger Sanclêr yn gwerthu nifer gyfyngedig o goed Nadolig hyfryd (ffynidwydd y Cawcasws) sydd wedi'u tyfu yng Nghymru.

Ar ôl y Nadolig, gallwch fynd â’ch coeden i’w hailgylchu yn un o’n canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, Trostre, Llanelli, Wern-ddu, Rhydaman neu Hendy-gwyn ar Daf, I gael rhagor o syniadau am ailgylchu dros gyfnod y Nadolig, gweler: sirgar.llyw.cymru/ailgylchu.

Ymweld â Siôn Corn

Beth am fentro i fyd natur y Nadolig hwn? Rhowch gynnig ar fwydo’r adar gyda Siôn Corn a llawer mwy yng Nghanolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru yn Llanelli, bob dydd Sul yn ystod mis Rhagfyr.
Neidiwch ar y trên yn Rheilffordd Gwili - mae'n Nadolig. Drwy gydol mis Rhagfyr bydd Rheilffordd Gwili yn gwneud yn siŵr fod dymuniadau Nadolig yn cael eu gwireddu. Ewch i weld Siôn Corn a'i gynorthwywyr bach yn ei groto, a theithiwch ar y swyddfa bost deithiol i wneud yn siŵr fod eich llythyr yn mynd yn syth i'r Lapdir. Mae anrhegion i'r rhai bach a rhywbeth cynnes braf i Mam a Dad.

Dewch ar Daith Nadoligaidd Hudol ym Mharc Gwledig Pen-bre ar ddydd Sadwrn ym mis Rhagfyr, yn llawn danteithion a syrpreisis! Gallwch ymweld â Siôn Corn yn ei gaban pren a helpu i wneud addurniadau ar gyfer coeden Nadolig ac addurno cwcis.

 

Mynd i weld pantomeim

Pa ffordd well o ddathlu'r Nadolig na mynd i weld pantomeim, mae cynifer o sioeau i ddewis o'u plith y Nadolig hwn, gweler Theatrau Sir Gâr.

Bydd yr hwyl yn dechrau gyda phantomeim Cinderella yn Theatr y Lyric Caerfyrddin, o 14 - 15 Rhagfyr.


Rhwng 27-28 Rhagfyr, bydd aelodau Theatr Gymunedol Rhydaman yn dweud stori Aladdin yn eu ffordd arbennig eu hunain yn Theatr y Glowyr.

Mae'r difyrrwch yn parhau oherwydd o 9 - 26 Ionawr bydd cynhyrchiad o Aladdin yn cael ei berfformio gan y 'Friendship Theatre Group' yn Theatr y Ffwrnes - pantomeim llawn chwerthin na ddylai neb ei golli.

 

Awydd gwneud rhywbeth hollol wahanol?  

Mae Cae Rasio Ffos Las yn Nhrimsaran yn cynnal diwrnod o rasys Nadolig ar 16 Rhagfyr, ac mae ein Diwrnod Rasio Parti Nadolig yn gyfle i fynd i hwyl yr ŵyl. Gwisgwch eich dillad Nadoligaidd gorau i gael cyfle i ennill y gystadleuaeth Gwisg Nadolig Orau ar y diwrnod.

Ewch ar sled os oes eira neu sglefrio ar iâ neu sgïo os nad oes eira!

Os bydd hi’n bwrw eira, mae llefydd gwych i sledio yn Sir Gaerfyrddin; rydyn ni’n arbennig o hoff o fynd i Barc Dinefwr, ger Llandeilo; Castell Dryslwyn yn Nyffryn Tywi; Castell Llanymddyfri a Pharc Coetir y Mynydd Mawr yn y Tymbl. Mae digonedd o lefydd eraill hefyd - cysylltwch â ni i sôn amdanyn nhw. Os na fydd yna eira, beth am fynd i sgïo ar lethr sych Parc Gwledig Pen-bre? Ac os yw eich plentyn yn breuddwydio am allu sglefrio fel Torvil neu Dean, mae canolfan sglefrio yn y Play King, Llanelli.

Eleni am y tro cyntaf, mae gan Sir Gaerfyrddin Ŵyl y Gaeaf ei hun yng Nghaerfyrddin sy'n cynnwys llawr sglefrio go iawn ac felly mae'n sicr o blesio'r teulu cyfan!