Digwyddiadau'r Nadolig

"Rydym yn well drwy gydol y flwyddyn o ganlyniad i fod yn blentyn unwaith eto mewn ysbryd adeg y Nadolig." Laura Ingalls Wilder

Digwyddiadau'r Nadolig

Gŵyl y Gaeaf

Mae bwriad i gynnal Gŵyl y Gaeaf yma yng Nghaerfyrddin eleni. Bydd yr atyniad arbennig hwn ar agor ym mharc Caerfyrddin yn Lôn Morfa o fis Tachwedd 22 tan fis Ionawr 5.
Gall ymwelwyr ddisgwyl reidiau ffair, Ciwb Gemau rith-wir, canolfan sglefrio dan do ar gyfer pob tywydd, groto Siôn Corn a marchnad Nadolig a stondinau bwyd a fydd yn cynnwys busnesau lleol. Bydd bar mewn pabell wedi'i gwresogi a thŷ coffi, gyda phwll tân, a seddau moethus, yn ogystal â bwth karaoke i'r rhai hynny sy'n dymuno ystwytho tannau'r llais a chanu rhai o ganeuon gorau'r Nadolig.

Siopa - syniadau am anrhegion

Mae cyfnod y Nadolig yn Sir Gaerfyrddin yn baradwys i siopwyr, gyda digwyddiadau arbennig yn cynnig y cyfle i brofi rhywbeth gwahanol, o'r Ffeiriau Bwyd a Chrefftau Nadolig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Ffair Aeaf Aberglasne i noson Fictoraidd Castellnewydd Emlyn. Byddwch yn siŵr o gael hyd i anrhegion arbennig i lenwi’r hosan yna.


Cyfle i fynd i hwyl yr ŵyl wrth i chi grwydro o gwmpas anrhegion o safon, gan artistiaid annibynnol a chrefftwaith gwneuthurwyr yn siop Nadolig yn Pumsaint.

 

Taith Nadoligaidd Hudol

Mae Siôn Corn a'i gynorthwywyr bach yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig ac yn chwilio am bobl i'w helpu yn 'Nhaith Nadoligaidd Hudol' Parc Gwledig Pen-bre bob penwythnos o ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr tan ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr.
Mae pedair ystafell ar sail themâu gwahanol, lle gall plant brofi 'Hud y Nadolig'. Helpwch Siân Corn i addurno cwcis a bisgedi sinsir i fynd adref gyda chi, ymunwch â chynorthwywyr bach Siôn Corn i drwsio eu tryc, creu addurniadau ar gyfer y goeden Nadolig a gwrando ar straeon Nadolig cyn cwrdd â Siôn Corn ei hun. Cofiwch ddod â'ch llythyron i Siôn Corn er mwyn eu postio drwy'r blwch llythyrau hud.

Rhagor o Ddigwyddiadau Nadolig

Gweler ein tudalennau Be sy' Mlaen i gael gwybod rhagor am ddigwyddiadau Nadolig a Hwyl yr ŵyl.