Crefft Nadoligaidd

"Nid tymor yw'r Nadolig ond teimlad." Edna Ferber

Crefft Nadoligaidd

Torchau Nadoligaidd

Pa ffordd well i baratoi ar gyfer y Nadolig na chreu eich addurniadau Nadolig naturiol eich hun, ac mae nifer o leoedd i roi cynnig ar hyn.

Mae Castell y Strade hefyd yn cynnig Gweithdy gwneud Torchau Nadolig 29 a 30 o Rhagfyr. Bydd 1 sesiwn: 10am - 1pm a gynhelir yn yr ystafell fwyta â phaneli o flaen tanllwyth o dân, dyna i chi ffordd Nadoligaidd o ddechrau'r Nadolig. Rhaid archebu lle.

Ddydd Sadwrn 30 Tachwedd, beth am fynd i Oriel Myrddin a chreu ychydig o bypedau hosan Ceirw o 10am - 12.00 canol dydd cyn gweld ceirw go iawn Siôn Corn y tu allan i'r oriel cyn iddynt orymdeithio o gwmpas tref Caerfyrddin.  Beth am wneud eich pyped hosan carw eich hun ar gyfer yr orymdaith.

Addas i bob oed a gallu, mae'n rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

 

Gwneud anrheg Nadolig

Mae dod o hyd i’r anrheg ddelfrydol yn mynd yn anoddach bob blwyddyn! Felly, beth am wneud eich anrhegion eich hun? Mae cyrsiau crochenwaith gwych yn cael eu cynnal gan Siramik, ger Caerfyrddin, lle gallwch ddysgu sut i greu anrheg unigryw, ac mae Ferric Fusion yn cynnig cyrsiau ardderchog mewn gwaith gof. Rhowch gynnig arni, a synnu eich perthnasau gydag anrheg unigryw a phersonol.

 

Bywyd Gwyllt yn y gaeaf

Cynhelir Gweithdy yn Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir Llanelli ar 15 a 22 Rhagfyr ar gyfer gwneud Bocs Nythu ar gyfer Robin Goch gyda hyfforddiant arbenigol, naill ai ar gyfer eich gardd eich hun neu i'w lapio fel anrheg ddelfrydol! 

 

Seboni

Mae cwmni Eden Soap School yn cynnal ystod eang o gyrsiau sy'n amrywio o ofal croen a sebon naturiol i ganhwyllau a thryledwyr. Cewch lawer o hwyl a phleser yn gwneud y cynhyrchion cartref a gofal croen hyn ac maent yn anrheg unigryw ar gyfer unrhyw un sy'n hoffi gwybod yn union beth y maent yn ei ddefnyddio ar eu croen ac yn eu cartref. Maent hefyd yn cynnig Tocynnau rhodd os ydych yn chwilio am anrheg wahanol.