Gweithgareddau Pasg

Gwnewch y mwyaf o’ch Pasg yn Sir Gaerfyrddin

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Bydd gweithgareddau i deuluoedd bob dydd yn ystod gwyliau'r Pasg yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, o weithdai rhoi cynnig arni i berfformiadau gan Byped Draig Enfawr o'r Theatr Byd Bychan. Hefyd, bydd plant bach yn cael cyfle i gwrdd a chael cwtsh â chywion ac ŵyn Ffarmwr Huw. Ar ben hynny, byddwch yn cael tocyn bwmerang pan fyddwch yn talu am eich ymweliad, sy'n rhoi'r cyfle i chi ddod yn ôl yn yr wythnos ganlynol heb dalu - felly gallwch chi weld mwy o'r ardd yn ystod gwyliau'r Pasg!    

Pryd: 12- 29 Ebrill

Lle: Llanarthne, SA32 8HN

garddfotaneg.cymru

Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir, Llanelli

Helpwch Dusty i ddod o hyd i'n hwyaid melyn ewn ANFERTH sy'n cuddio o amgylch ein tiroedd hyfryd y Pasg hwn! Dewch â'r teulu gyda chi trwy gydol gwyliau'r Pasg ac fe gewch amser gwych yn crwydro Canolfan Gwlyptir Llanelli – Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir.

Bydd angen ichi ddefnyddio eich holl sgiliau ditectif arbennig i ddod o hyd i'r hwyaid ewn a hawlio'ch gwobr!

Yn ogystal mae gwahanol weithgareddau yn cael eu cynnal yn ystod y gwyliau, er enghraifft Helfa Mân-greaduriaid a Philcota mewn Pyllau, Adeiladu Cuddfannau a Gweithgareddau Crefftau. 

Pryd:  13-29 Ebrill

Lle: Canolfan Gwlyptir Llanelli – Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir, Llanelli. SA14 9SH 

Reilffordd Gwili

Dewch ar Hen Drên Stêm i weld Bwni'r Pasg ar Reilffordd Gwili

Pryd: 18-22 Ebrill

Lle: Gwili Steam Railway, Bronwydd Arms Station, Carmarthen, SA33 6HT

Gwili-railway.co.uk

Parc a Chastell Dinefwr

Helfa Wyau Pasg ac Archwilio'r Ystâd ym Mharc a Chastell Dinefwr, Llandeilo

Pryd: 18-22 Ebrill

Lle: Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT

Nationaltrust.org.uk

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Gallwch chwilio am fwy nag aur ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi.

Dewch i gael hwyl yn Nolaucothi y Pasg hwn drwy gymryd rhan yn ein llwybr rhyngweithiol. Casglwch y rhwbiadau a rhowch y darnau at ei gilydd. Pan fyddwch wedi gorffen, byddant yn ffurfio creadur dirgel. Gweithiwch allan pwy yw’r creadur dirgel i hawlio eich gwobr siocled. £3 y llwybr gan gynnwys eich gwobr siocled.

Pryd: 19-22 Ebrill

Lle: Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US

Nationaltrust.org.uk/dolaucothi-gold-mines

Pembrey Country Park

Clasglwch eich taflen gliwiau o'r Ganolfan Ymwelwyr a bant a chi. Os byddwch chi'n llwyddo i ddatrys yr cliwiau er mwyn datgelu'r geirlau cudd, bydd gwobr. £ 3.00 POB PLENTYN 
Unrhyw adeg rhwng 10am a 4pm bob dydd dros benwythnos y Pasg

Pryd: 19-22 Ebrill

Lle: Parc Gwledig Pen-bre, Pen-bre. SA16 0EJ

parcgwledigpenbre.cymru

Ffoslas

Chwe ras ar y cerdyn a digonedd o adloniant i'r teulu am ddim ar y safle!

Pryd: Ebrill 21

Lle: Cae Rasio Ffos Las , Trimsaran

ffoslasracecourse.com

Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr

Ymunwch â ni am ddigwyddiad gwych y Pasg yn Rheilffordd Llanelli a’r Mynydd Mawr ddydd Sadwrn 27 Ebrill rhwng 10.30am a 4.00pm am ddiwrnod o chwilio am gliwiau, teithiau trên ac wyau siocled! Mae tocyn crwydro drwy’r dydd yn cynnwys faint fynnir o deithiau trên.

Pryd: 27 Ebrill

Lle: Safle hen waith glo Cynheidre, Cynheidre, Llanelli, SA15 5YF.

www.llanellirailway.co.uk

Hwyl Llandeilo Litfest

Mae Hwyl Llandeilo Litfest yn rhaglen bedwar diwrnod o ddarlleniadau, trafodaethau, gweithdai a sgyrsiau am lenyddiaeth a fydd yn digwydd ar draws Llandeilo. Hefyd, bydd taith gerdded gan Nick Brunger a llawer o ddigwyddiadau AM DDIM i blant ac oedolion.

Pryd: 25-28 Ebrill

Lle: Llandeilo

https://llandeilolitfest.eventbrite.com/