Hwyl Nadoligaidd i'r Teulu

"Y ffordd orau o rannu hwyl yr ŵyl yw canu'n uchel i bawb i glywed." Will Ferrell, "Elf" Will Ferrell, "Elf"

Hwyl Nadoligaidd i'r Teulu

Cwrdd â charw go iawn

Ewch i Gaerfyrddin ddydd Sadwrn 24 Tachwedd lle bydd y ceirw Cairngorm enwog yn dychwelyd ar gyfer yr orymdaith Nadolig flynyddol. Bydd Siôn Corn yn cael ei gludo drwy'r dref ar sled.
Bydd parêd ceirw blynyddol Llanelli yn cael ei gynnal ar XXX Rhagfyr o amgylch y dref. Bydd teuluoedd yn gallu ymweld â Siôn Corn yn ei gaban pren yn y goedwig a'i helpu i fwydo'i garw go iawn yn ystod Ffair Nadolig draddodiadol sy'n cael ei chynnal ym Mharc Gwledig Pen-bre ddydd Sadwrn, 1 Rhagfyr a dydd Sul, 2 Rhagfyr.  Yn ogystal bydd pabell grefftau ac anrhegion er mwyn i bobl brynu anrhegion ar gyfer teulu a ffrindiau a bydd canu carolau hefyd er mwyn i bobl fynd i ysbryd yr ŵyl.

Wedi colli'r cyfle i weld y ceirw?

Peidiwch â phoeni! Gallwch fynd i weld y ceirw ym Mharc a Chastell Dinefwr ger Llandeilo, lle mae nifer dda ohonyn nhw. Ar ôl i chi weld y ceirw, gallwch bicio i gael te a chacen ym Mhlas Dinefwr neu fynd i un o’r caffis eraill sydd yn Llandeilo, i gloi pnawn gwych!

Dewis eich coeden Nadolig

Gallwch brynu eich coeden Nadolig yn Llanddarog, lle bydd Cymru Christmas Trees yn gadael i chi ddewis eich coeden, ac yna’n ei thorri a’i phacio, neu ewch i Fferm Coeden Nadolig Salem. Maen nhw hefyd yn gwerthu coed mewn potiau. Ar ddydd Sul 9 Rhagfyr rhwng 9am a 3pm, bydd Old Oak Barn ger Sanclêr yn gwerthu nifer gyfyngedig o goed Nadolig hyfryd (ffynidwydd y Cawcasws) sydd wedi'u tyfu yng Nghymru.

Ar ôl y Nadolig, gallwch fynd â’ch coeden i’w hailgylchu yn un o’n canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, Trostre, Llanelli, Wern-ddu, Rhydaman neu Hendy-gwyn ar Daf, I gael rhagor o syniadau am ailgylchu dros gyfnod y Nadolig, gweler: sirgar.llyw.cymru/ailgylchu.

Ymweld â Siôn Corn

Beth am fentro i fyd natur y Nadolig hwn? Rhowch gynnig ar fwydo’r adar gyda Siôn Corn a llawer mwy yng Nghanolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru yn Llanelli, bob dydd Sul yn ystod mis Rhagfyr.
Neidiwch ar y trên yn Rheilffordd Gwili - mae'n Nadolig. Drwy gydol mis Rhagfyr bydd Rheilffordd Gwili yn gwneud yn siŵr fod dymuniadau Nadolig yn cael eu gwireddu. Ewch i weld Siôn Corn a'i gynorthwywyr bach yn ei groto, a theithiwch ar y swyddfa bost deithiol i wneud yn siŵr fod eich llythyr yn mynd yn syth i'r Lapdir. Mae anrhegion i'r rhai bach a rhywbeth cynnes braf i Mam a Dad.

Dewch ar Daith Nadoligaidd Hudol ym Mharc Gwledig Pen-bre ar ddydd Sadwrn ym mis Rhagfyr, yn llawn danteithion a syrpreisis! Gallwch ymweld â Siôn Corn yn ei gaban pren a helpu i wneud addurniadau ar gyfer coeden Nadolig ac addurno cwcis.

 

 

 

Mynd i weld pantomeim

Pa ffordd well o ddathlu'r Nadolig na mynd i weld pantomeim, mae cynifer o sioeau i ddewis o'u plith y Nadolig hwn, gweler Theatrau Sir Gâr.

Bydd yr hwyl yn dechrau gyda phantomeim Aladdin yn Theatr y Lyric Caerfyrddin, o 14 - 16 Rhagfyr ac yn parhau yn Theatr y Ffwrnes o 20 Rhagfyr hyd Noswyl Nadolig.
Rhwng 27-28 Rhagfyr, bydd aelodau Theatr Gymunedol Rhydaman yn dweud stori Cinderella yn eu ffordd arbennig eu hunain yn Theatr y Glowyr.

Mae'r difyrrwch yn parhau oherwydd o 10 - 27 Ionawr bydd cynhyrchiad o Jac a'r Goeden Ffa yn cael ei berfformio gan y 'Friendship Theatre Group' yn Theatr y Ffwrnes - pantomeim llawn chwerthin na ddylai neb ei golli.

Awydd gwneud rhywbeth hollol wahanol?  

Mae Cae Rasio Ffos Las yn Nhrimsaran yn cynnal diwrnod o rasys Nadolig ar 17 Rhagfyr, ac mae ein Diwrnod Rasio Parti Nadolig yn gyfle i fynd i hwyl yr ŵyl. Gwisgwch eich dillad Nadoligaidd gorau i gael cyfle i ennill y gystadleuaeth Gwisg Nadolig Orau ar y diwrnod.