Dewch i fod yn Egnïol

Creu atgofion am oes.

Dewch i fod yn Egnïol

Mynd am dro yn y gaeaf: traethau, mynyddoedd ac afonydd

Mae cannoedd o filltiroedd o lwybrau yn Sir Gaerfyrddin, a gallwch gerdded yn y wlad, o’r mynyddoedd i lawr i’r dyffrynnoedd ffrwythlon, neu ar lan y môr, yn cynnwys Llwybr yr Arfordir. Ymysg ein ffefrynnau ni y mae 'llwybr pen-blwydd' Dylan Thomas yn Nhalacharn; Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli; Gwarchodfa Adar Gwenffrwd-Dinas a choedwigoedd eang Brechfa a Chil-y-cwm.

Ewch ar sled os oes eira neu sglefrio ar iâ neu sgïo os nad oes eira!

Os bydd hi’n bwrw eira, mae llefydd gwych i sledio yn Sir Gaerfyrddin; rydyn ni’n arbennig o hoff o fynd i Barc Dinefwr, ger Llandeilo; Castell Dryslwyn yn Nyffryn Tywi; Castell Llanymddyfri a Pharc Coetir y Mynydd Mawr yn y Tymbl. Mae digonedd o lefydd eraill hefyd - cysylltwch â ni i sôn amdanyn nhw. Os na fydd yna eira, beth am fynd i sgïo ar lethr sych Parc Gwledig Pen-bre? Ac os yw eich plentyn yn breuddwydio am allu sglefrio fel Torvil neu Dean, mae canolfan sglefrio yn y Play King, Llanelli.

Eleni am y tro cyntaf, mae gan Sir Gaerfyrddin Ŵyl y Gaeaf ei hun yng Nghaerfyrddin sy'n cynnwys llawr sglefrio go iawn ac felly mae'n sicr o blesio'r teulu cyfan!

Hwyl y Dŵr

Gall plant dan 16 oed fwynhau nofio am ddim a rhaglen llawn gweithgareddau yn ystod gwyliau ysgol yn ein canolfannau hamdden yn Sir Gaerfyrddin.
Mae Nadolig yn adeg i ymlacio, chwerthin a threulio amser gyda theulu a ffrindiau. Wedi prysurdeb Dydd Nadolig gyda'ch teulu, ewch i gael awyr iach a chael gwared ar effaith gorwneud pethau dros y Nadolig ac ymuno â Throchfa’r Tymor ym Mharc Gwledig Pen-bre ar Ŵyl San Steffan am 11am.

 

Ewch ar gefn eich beic!!

Beic newydd gan Siôn Corn?  Beth am ddiwrnod allan i'r teulu ar un o'n llwybrau beicio di-draffig ar gyfer y teulu.