Crefft Nadoligaidd

"Nid tymor yw'r Nadolig ond teimlad." Edna Ferber

Crefft Nadoligaidd

Gwneud anrheg Nadolig

Mae dod o hyd i’r anrheg ddelfrydol yn mynd yn anoddach bob blwyddyn! Felly, beth am wneud eich anrhegion eich hun? Mae cyrsiau crochenwaith gwych yn cael eu cynnal gan Siramik, ger Caerfyrddin, lle gallwch ddysgu sut i greu anrheg unigryw, ac mae Ferric Fusion yn cynnig cyrsiau ardderchog mewn gwaith gof. Rhowch gynnig arni, a synnu eich perthnasau gydag anrheg unigryw a phersonol.

Torchau Nadoligaidd

Pa ffordd well i baratoi ar gyfer y Nadolig na chreu eich addurniadau Nadolig naturiol eich hun, ac mae nifer o leoedd i roi cynnig ar hyn.

Gan ddefnyddio deunydd naturiol a gesglir o amgylch Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir Llanelli gallwch greu torchau, garlantau addurniadau ar gyfer y goeden Nadolig a thrugareddau Nadoligaidd eraill yn ei gweithdy Addurniadau Nadolig Naturiol ar 1 a 2 Rhagfyr.

Mae Castell y Strade hefyd yn cynnig Gweithdy gwneud Torchau Nadolig ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Bydd 2 sesiwn: 10am - 1pm, a 2 - 5pm, a gynhelir yn yr ystafell fwyta â phaneli o flaen tanllwyth o dân, dyna i chi ffordd Nadoligaidd o ddechrau'r Nadolig. Rhaid archebu lle.

Bywyd Gwyllt yn y gaeaf

Cynhelir Gweithdy yn Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir Llanelli ar 9 a 16 Rhagfyr ar gyfer gwneud Bocs Nythu ar gyfer Robin Goch gyda hyfforddiant arbenigol, naill ai ar gyfer eich gardd eich hun neu i'w lapio fel anrheg ddelfrydol! 

Sesiynau rhagflas

Dewch i ddarganfod y technegau a'r prosesau sy'n gysylltiedig â chreu paneli plwm gwaith gwydr lliw ac addurniadau gyda thiwtor o Cariad Glass. Cynhelir y dosbarth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar 10 ac 11 Tachwedd ac 8 Rhagfyr.
Yn yr Ardd, gallwch hefyd greu eich cerflun carw ac addurniadau eich hun allan o helygen, mewn pryd i addurno eich cartref ar gyfer cyfnod yr Ŵyl, ar 3 a 7 Tachwedd a 1 Rhagfyr.
Ar 5 Rhagfyr, dysgwch am egwyddorion dipio canhwyllau a chreu eich canhwyllau eich hun i fynd adref gyda chi. Mae'n rhaid archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y sesiynau rhagflas hyn.

 

Seboni

Mae cwmni Eden Soap School yn cynnal ystod eang o gyrsiau sy'n amrywio o ofal croen a sebon naturiol i ganhwyllau a thryledwyr. Cewch lawer o hwyl a phleser yn gwneud y cynhyrchion cartref a gofal croen hyn ac maent yn anrheg unigryw ar gyfer unrhyw un sy'n hoffi gwybod yn union beth y maent yn ei ddefnyddio ar eu croen ac yn eu cartref. Maent hefyd yn cynnig Tocynnau rhodd os ydych yn chwilio am anrheg wahanol. 

 

Plant creadigol

Ddydd Sadwrn 24 Tachwedd, beth am fynd i Oriel Myrddin a chreu ychydig o bypedau hosan Ceirw o 10am - 12.00 canol dydd cyn gweld ceirw go iawn Siôn Corn y tu allan i'r oriel cyn iddynt orymdeithio o gwmpas tref Caerfyrddin.  Beth am wneud eich pyped hosan carw eich hun ar gyfer yr orymdaith.

Addas i bob oed a gallu, mae'n rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser.