Bwyd Nadoligaidd

Mae gennym rywbeth i ddod â dŵr i ddannedd pawb gan gynnwys siopau siocled sy'n gwerthu danteithion Nadoligaidd, caws wedi'i addurno fel pwdin Nadolig, delicatessens arbennig, a'n marchnadoedd lleol.

Bwyd Nadoligaidd

Caru Nadolig Lleol

Mae Sir Gaerfyrddin yn nefoedd i rai sy’n mwynhau bwyd da; does dim byd tebyg i’r profiad o brynu cig o siop y cigydd, lle mae cynnyrch lleol a gwasanaeth personol yn cyfuno i sicrhau eich bod yn cael y bwyd gorau ar gyfer y Nadolig. Am wir flas lleol, trowch i mewn i un o farchnadoedd y sir: ym Marchnad Caerfyrddin beth am roi cynnig ar Ham Caerfyrddin Albert Rees, sy’n cael ei baratoi drwy ddilyn rysáit sydd mor hen â’r Rhufeiniaid, neu flasu cacen Etta, sy’n un o ffefrynnau’r Frenhines a’r Tywysog Charles. Ym marchnad Llanelli fe gewch chi fwyd môr deniadol ac amrywiaeth diddorol o ddanteithion lleol.

Syniadau siopa a danteithion blasus

Os ydych yn chwilio am rywbeth arbennig iawn ar gyfer y Nadolig, ewch i Wrights Food Emporium yn Llanarthne neu The Pear Tree yn Rhydaman - dau le perffaith i brynu’r bwydydd lleol hynny sy’n hanfodol ar gyfer y Nadolig.
Mae Caws Cenarth hyd yn oed yn gwneud caws ar siâp pwdin Nadolig, ac os nad ydy hwnnw’n apelio atoch chi, beth am roi cynnig ar hufen iâ blas mins-pei o Cowpots, Hendy-gwyn ar Daf? Yn siop Heavenly, Llandeilo, mae pob math o siocled allwch chi ei ddychmygu, o Siôn Corn a dynion eira siocled i goed Nadolig siocled anferth, ac fe fyddwch chi’n siŵr o gael eich temtio!

 

Syniadau ar gyfer Hamperi

Gall hamper bwyd wneud anrheg Nadolig berffaith - ac mae rhai moethus ar gael o siop Ferryman, Talacharn, neu siop deli Blasus, Caerfyrddin. Ymhellach i’r gogledd, gallwch fynd i La Patisserie yn Llanymddyfri, neu Ginhaus yn Llandeilo.  Beth am brynu hamper bwyd bach a mwynhau picnic yn y Gaeaf, mae digonedd o leoliadau trawiadol i'w mwynhau.