Gaeaf yn Sir Gar

Gwisgwch yn gynnes, mae'r gaeaf ar ein gwarthaf.

 

 

Mae Sir Gaerfyrddin yn barod i'ch croesawu i ddathlu'r gorau sydd gan y gaeaf i'w gynnig. O fentro i'r môr ar Ŵyl San Steffan neu greu campwaith yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, i noswylio mewn bwthyn bach gwledig neu'n syml ddigon, eich helpu i gadw'n ddiogel. Mae digon i'w wneud yn Sir Gaerfyrddin dros y gaeaf.

 

 

 

Llefydd i Aros

Wrth i ni ddechrau cyfri'r dyddiau tan y Dolig, nid yw'n rhy hwyr trefnu ymweliad â Sir Gâr; mae digonedd o lefydd ar gael, a hynny ger y lli ac ym mherfeddion cefn gwlad.

Picnic Gaeaf

Bydd ein Canllaw Picnic Gaeaf  yn eich helpu i groesawu'r oerfel drwy wisgo haenau o ddillad cynnes a gwneud y gorau o oriau golau dydd byrrach y gaeaf, a hynny drwy ddilyn enghraifft y Sgandinafiaid, sydd, er gwaethaf eu hinsawdd llawer oerach, yn bwyta yn yr awyr agored pryd bynnag ag y gallant.

Teithiau Cerdded Gaeaf ...

Mae'r gaeaf, ac yn enwedig y cyfnod llai prysur rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, yn amser gwych i gerdded a dyma rai o'r teithiau gorau yn Sir Gaerfyrddin:

Prynu'n Lleol

Beth am grwydro strydoedd trefi Sir Gaerfyrddin a'r amrywiaeth o siopau bwtîc ffasiynol, siopau'r stryd fawr, siopau deli ac orielau chwaethus. Dewch i'n marchnadoedd i gael gwir flas lleol. P'un a ydych yn prynu teganau plant, persawrau, eitemau trydanol neu hyd yn oed gelfi, byddwch ofalus a sicrhewch eich bod yn prynu nwyddau go iawn. Mae Safonau Masnach wrth law i roi ichi'r holl gyngor sydd ei angen arnoch.

Gwasanaethau'r Gaeaf

Gofalwch fod gennych y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf dros y gaeaf, yn cynnwys straeon i godi calon, rhybuddion tywydd, unrhyw darfu ar wasanaethau a mwy.

Ewch i'r dudalen Newyddion

 

Rhannu eich lluniau

Share your photos and experiences using #DoligSirGar #GaeafSirGar

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Dolenni Defnyddiol

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Share your photos and experiences using #gaefsirgâr #CarmsWinter #doligSirGar #XmasSirGar