Ymestyn y meddwl

Dyddiau Gwych ar gael yn Caerfyrddin!

Ymestyn y meddwl

1. Dysgu gwaith gof - plygwch haearn yn yr efail - nid oes angen profiad blaenorol. Gof ail genhedlaeth a gafodd ei hyfforddi ym maes celf yw Aaron Petersen. Mae ei gwrs diwrnod yn dysgu gwaith gof sylfaenol ac fe gewch ddwy eitem megis bachyn neu bocer i fynd adre â chi. Cynigir cwrs dau-ddiwrnod ar gyfer y sawl sydd am gael mwy o flas ar y gwaith a dysgu am y mathau o ofaint, eu gwaith, eu hoffer ac at ba ddiben y defnyddir y mathau o wres. Ar y diwedd bydd gennych bedwar darn gan gynnwys bachyn ar gyfer basged grog neu ffon ganhwyllbren. I archebu lle, ewch i: www.ferricfusion.co.uk 

 

2. Dysgu sut i ddefnyddio pladur - eisiau dychmygu eich bod ar Poldark a dysgu crefft draddodiadol newydd ar yr un pryd? Yn wir, mae pladuro yn sgìl gwledig esmwythlon sy'n cyfuno treulio amser ym myd natur gyda lladd gwair a hogi'r llafn. Gall dechreuwyr brofi diwrnod ymarferol, llawn mewn llecyn gwledig hyfryd ar fferm Ymddiriedolaeth Baramaethu Cymru ger Llandysul. I archebu eich lle, ewch i https://scythecymru.co.uk/product/introductory-scythe-course

3. Paentio a Prosecco - beth sy'n well na thirlun gorllewin Cymru, artist i gynorthwyo a glasied o Prosecco i uro'r creadigrwydd? Ymunwch â'r artist Helen Elliott yn ei gweithdy Paentio a Prosecco yn ei stiwdio yng Nghastellnewydd Emlyn. Mae Helen yn artist 'naïf' nodedig a ddewiswyd i ymddangos yng nghystadleuaeth Artist Tirlun y Flwyddyn Sky yn 2017 a 2018. Mae ei nosweithiau Paentio a Prosecco yn digwydd bob pythefnos ar nos Fawrth, 6-8pm ac mae hi'n cynnig dosbarthiadau meistr ar y penwythnosau hefyd. I archebu lle, ewch i: www.helenelliott.net/workshops

 

4. Cadw Gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru - os ydych wedi plannu llawer o flodau ar gyfer gwenyn ac â diddordeb mewn hybu eich ymdrechion â gwenyn, ewch draw i'r Ardd Fotaneg lle mae'r peillwyr yn cael sylw yr haf hwn. Archebwch le ar ddiwrnod rhagflas Cadw Gwenyn neu gwrs Colur Gwenyn yr Ardd. Gwisgwch wisg bwrpasol, agorwch gwch gwenyn a gwyliwch y gwenyn yn gweithio wrth ichi ddysgu rhagor am eu pwysigrwydd a'u cynnyrch. I archebu lle, ewch i: https://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/cyflwyniad-i-gadw-gwenyn/

5. Gweithdai Helyg - Mae West Wales Willows yn tyfu coed helyg yn fasnachol a hefyd yn crwydro o amgylch y sir yn cynnig gweithdai gwneud basgedi a cherfluniau helyg sy'n para diwrnod neu hanner diwrnod. Ewch i'w gweld yn Ninefwr, Neuadd Gymunedol Myddfai a'r Pwerdy ger Llandysul ym misoedd Gorffennaf, Awst a Medi. Hefyd cynhelir gweithdy Gwneud Basgedi o Raffau yn eu stiwdio ym mis Awst. I archebu lle, ewch i: www.facebook.com/WestWalesWillows

6. Cyrsiau crochenwaith - Awydd cael lwmpyn o glai gwlyb yn troelli yn eich dwylo? Mae Siramik yn sicrhau bod crochenwaith yn hwyl ac yn cynnig sesiynau i ddechreuwyr yn eu crochendy gwledig lle mae chwe olwyn. Archebwch le ar gwrs neu ewch â'r teulu cyfan am 'dro' yno iddynt gael rhoi cynnig arni. I archebu lle, ewch i: www.siramik.co.uk

 

 7. Caiacio Dŵr Gwyn - ym mhen gorllewinol y sir mae Afon Teifi yn cynnig dŵr gwyn ar gyfer gweithgaredd llawn adrenalin! Dyma deyrnas Padlwyr Llandysul a fydd yn eich arwain am 2-3 awr ar yr afon. Mae'r hyfforddwyr yn hwyliog, yn gyfeillgar ac yn rhoi pwyslais ar ddiogelwch felly does dim ffordd well o farchogaeth yr ewyn. I archebu lle, ewch i: www.llandysul-paddlers.org.uk