Peidiwch â cholli'r digwyddiadau hyn

Dyddiau Gwych ar gael yn Caerfyrddin!

Peidiwch â cholli'r digwyddiadau hyn:

1. Penwythnos o Adrodd Straeon o Gymru – 21 a 22 Gorffennaf - Ewch i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am benwythnos o adrodd straeon ar gyfer y teulu cyfan. Bydd cyfle i gael eich swyno gan chwedlau Cymru, i chwerthin i hanesion hurt ac ymlacio wrth i aelodau iau'r teulu gael eu difyrru. Gallwch bori drwy stondinau'r ffair lyfrau ac ystwytho'r coesau wrth ymlwybro o amgylch yr ardd ac edmygu'r tŷ gwydr trawiadol a ddyluniwyd gan Norman Foster. https://garddfotaneg.cymru/visit/whats-on/storytelling-weekend/

2. Gŵyl y Celt – 27 a 28 Gorffennaf – mae'r digwyddiad hwn yn dychwelyd i Lanymddyfri am y drydedd flwyddyn, a bydd cerddoriaeth fyw, barddoniaeth, chwedlau, pebyll mawr, bwyd blasus a stondinau stryd. Chwilotwch drwy'r stondinau o grefftau lleol, blaswch y cwrw casgen ac ymlaciwch i gyfeiliant y 25 o fandiau a fydd yn perfformio. Mae mynediad am ddim i'r ŵyl, ar wahân i'r Neuadd Ddawns a Phabell y Llwyfan, lle codir tâl o £5 am docyn. www.festivalofthecelts.co.uk

3. Diwrnod o Hwyl i'r Teulu – 18 Awst - Digwyddiad gwych i'r teulu cyfan ar faes y sioe yng Nghaerfyrddin. Mae'r diwrnod yn llawn gweithgareddau ac adloniant. Prynwch grefftau lleol, mwynhewch y lluniaeth ac ewch â sedd i wrando ar y gerddoriaeth fyw. Os ydych yn chwilio am rywbeth mwy anturus, rhowch gynnig ar y cwrs rhwystrau neu'r rasys – digon o hwyl i'r teulu cyfan http://www.darganfodsirgar.com/be-sy-mlaen/

4. Sioe Llandeilo – 18 Awst – Ewch i Gaeau Cawdor, Ffair-fach, ychydig i'r de o Landeilo ei hun wrth i'r sioe gwrdd eto ar ôl dros gant a hanner o flynyddoedd o gystadlu a chymdeithasu; bydd yno bebyll coginio, bwydydd blasus a dawnsio. Hefyd, bydd modd gwylio'r dosbarthiadau ar gyfer gwartheg, defaid, moch a cheffylau, heb sôn am y sioe gŵn hynod boblogaidd. Diwrnod delfrydol i weld y gorau sydd gan Sir Gâr i'w gynnig. www.sioellandeiloshow.org.uk/about/4593500782

5. The Big Cwtch

31st August & 1st September - Two packed days of music, Welsh cuisine and fun will be on offer in the heart of the Cothi Valley at this family friendly festival.  Experience upcoming music talent, wellbeing workshops, street food and local ales. Or if you fancy something a bit different jump in the hot tubs at the Après Ski Bar! Tickets for this charity festival are priced from £15 for an evening ticket or £30 for a day ticket. Weekend tickets are priced from £40 (or £50 with camping). Book Now.

6. Y ‘Big Cwtch’ – 31 Awst a 1 Medi - Dau ddiwrnod llawn o gerddoriaeth, hwyl a bwyd o Gymru yn yr ŵyl hon yn Nyffryn Cothi sy'n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Profwch fandiau sydd ar eu prifiant, gweithdai llesiant, bwyd stryd a chwrw lleol. Neu os hoffech brofi rhywbeth ychydig yn wahanol, neidiwch yn y twba twym yn y Bar Après Ski! Gŵyl elusennol yw hi ac mae'r prisiau'n dechrau ar £15 am docyn nos a £30 am docyn dydd. Mae tocynnau penwythnos yn dechrau ar £40 (neu £50 gyda phabell). Archebwch drwy fynd i www.thebigcwtch.com.

 

 

7. Grand Départ Taith Prydain 2 Medi – Peidiwch â cholli'r digwyddiad anhygoel hwn wrth i'r daith rasio beics hon ddechrau yn Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf erioed a hynny ym Mharc Gwledig Pen-bre. Bydd dros 100 o feicwyr proffesiynol gorau'r byd yn cychwyn ar y ras galed hon sy'n ymlwybro am 1,140km o gwmpas y wlad. Byddwch yno i'w hannog ar eu taith ac i brofi'r awyrgylch wrth iddynt wibio ar hyd 80km o ffyrdd y sir a hynny i Gaerfyrddin, Llandeilo a Llanymddyfri cyn iddynt ymrafael â'r Mynyddoedd Duon. www.tourofbritain.co.uk/2018/05/29/carmarthenshire-and-newport-to-host-tour-of-britain-grand-depart/