I'r Bwydgarwyr Brwd

Dyddiau Gwych ar gael yn Caerfyrddin!

I'r Bwydgarwyr Brwd

  1. Blaswch Rỳm Cyntaf Cymru yn Nhafarn y White Hart - roedd Dylan Thomas arfer mynychu'r dafarn to gwellt hynafol hon a dywedir bod ei chelfi wedi cael eu saernïo gan saer a gafodd y sac o Gadeirlan Caer-wynt o achos ei hoffter o yfed – fe'i talwyd mewn cwrw! Heddiw mae'r dafarn yn berchen i deulu arloesol Coles sydd wedi ehangu i ddistyllu gwirodydd, gin, fodca a rỳm cyntaf Cymru! Trefnwch daith o amgylch y ddistyllfa i ddysgu am y broses o wneud y gwirodydd hyn - a'u blasu - cyn cael pryd o fwyd hyfryd yn y dafarn drws nesa. I archebu lle, ewch i: www.bestpubinwales.co.uk

2. Blasu Caws - ar hyd lôn wledig, ychydig filltiroedd o Gastellnewydd Emlyn, mae atyniad gwych ar gyfer cawsgarwyr. Busnes teuluol yw Caws Cenarth sydd ar agor i ymwelwyr… a dyma'r cwmni hynaf sy'n cynhyrchu caws fferm Caerffili. Ymhlith y cawsiau mwy diweddar mae Perl Wen, sy'n debyg i Brie, a chaws gwythiennog hufennog Perl Las. Galwch heibio (11.30-3pm yw'r amser gorau) i ddarganfod sut mae'r caws yn cael ei wneud ac i wylio'r cawswyr yn gweithio'n galed, ac wrth gwrs, i fynd â thamaid gyda chi. www.cawscenarth.co.uk

3. Ffatri Siocled NomNom - mae cwmni siocled anghonfensiynol NomNom wedi symud i mewn i ffatri siocled a adawyd yn wag. Galwch heibio i brynu peth o'r cynnyrch diweddaraf megis peli siocled Gin a Tonic ac i brofi'r lleoliad sy'n gymysgedd o Willy Wonka a Wes Anderson! Os hoffech fod yn rhan o waddol NomNom, gallwch brynu bricsen siocled i gefnogi'r gwaith adnewyddu. Fel ‘adeiladwr siocled’ bydd eich enw'n cael ei gerfio ar fricsen go iawn a chewch docyn euraid arbennig i'r parti agoriadol. I archebu lle, ewch i: www.nomnom.cymru 

4. Pererindod Picnicaidd i Wrights Food - cerddwch i mewn i Wrights a fyddwch chi ddim eisiau gadael... anodd yw ymwrthod â themtasiynau'r fwydlen bwrdd du! Byddwch yn gadael wedi'ch arfogi â'r picnic perffaith (cawsys Cymreig, charcutérie, cwrw casgen, seidr o Gymru, rholiau selsig, ffrwythau organig, gwinoedd biodynamig a chacennau a bara wedi'u pobi'n ffres) ac mewn byr o dro gallwch fwynhau eich pryd yng Nghastell Carreg Cennen gerllaw neu ar dywod Bae Scott. Ewch i www.wrightsfood.co.uk

5. Pizza wedi'i grasu ar goed tân a hufen iâ ar y Fferm - peidiwch â dweud wrth y Neapolitaniaid ond mae pizza ar goed tân a hufen iâ cartref wir yn blasu'n well mewn hen feudy ar y fferm! Mae gan y teulu sy'n creu Cowpots bizzeria a pharlwr hufen iâ ar eu fferm ger Talacharn, sef y Cowshed at Cowpots. Ar agor dydd Mercher i ddydd Sadwrn, bachwch ar y cyfle! I archebu lle ewch i www.cowpotscamping.co.uk/the-cowshed-pizzeria-and-ice-cream-parlour

6. Brecwast ym Mhorth Tywyn - p'un a ydych yn fegan neu'n chwilio am frecwast Cymreig llawn, bydd Whitford's yn lle da i 'lenwi'r tanc' cyn crwydro Porth Tywyn ac ardal yr harbwr. Ar ôl ymborthi gallwch fwrw golwg ar yr offer a'r nwyddau cegin unigryw sy'n cael eu gwerthu yn Whitford's, megis dalwyr gwin o lechen Gymreig neu oleuadau jariau jam! Dysgwch ragor am gysylltiad y dref ag Amelia Earhart yng Ngerddi Amelia Earhart a mynnwch gip ar y gofeb iddi wrth yr harbwr. Ewch i www.whitfords.wales/cy/

7. Coffi gan un o graswyr coffi gorau Prydain - yn ddiweddar cafodd Coaltown Coffee yn Rhydaman ei ddisgrifio gan Lonely Planet yn y llyfr Global Coffee Tour fel cwmni a oedd ar flaen y gad o ran coffi yng Nghymru ac ymhlith craswyr a chaffis gorau'r Deyrnas Unedig. Os yw'n ddiwrnod twym a bod angen oeri ychydig arnoch, ewch i'w caffi yn Rhydaman am baned o de iâ blas marmalêd. Ond peidiwch â phoeni, gallant wneud latte neu goffi fflat hefyd!