Bod yn Egnïol

Diwrnodau Epig allan yn Sir Gaerfyrddin yr Hydref hon!

Bod yn Egnïol

Ar dy Feic

Mae gan Sir Gaerfyrddin ddewis lu i feicwyr, p'un a ydych am ymlwybro'n hamddenol a stopio am de a chacen ar y ffordd neu'n wariar dwy olwyn sy'n chwilio am riwiau a heriau! Mae yna deithiau pwrpasol sy'n addas ar gyfer teuluoedd, beicwyr mynydd, beicwyr ffordd neu'r rheiny sydd am ddilyn cymal cyntaf Taith Prydain 2018 – mae dros 30 o deithiau ar gael, ynghyd â digwyddiadau beicio yn lleol. 

Merlota ym Marros

Byddai taith hamddenol drwy'r coetir hynafol, sy'n berchen i Ganolfan Farchogaeth Marros ger Pentywyn, yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr. Mae'n para tua awr ac mae modd i farchogion nerfus gael eu harwain a mwynhau'r nentydd gloyw loyw a'r bywyd gwyllt. Gall y sawl sy'n fwy profiadol fynd ar drot ar y traeth a gall hyd yn oed plant bach gael sesiwn flasu yn yr ysgol farchogaeth dan do. 

Parc Gwledig Pen-bre - parc ar gyfer pob dim 

Rhwng popeth sydd ar gael fan hyn mae'n bosib na fydd gennych ddigon o oriau yn y dydd! Mae'r maes parcio yn agor am 8am er mwyn gwneud y mwyaf o'r dydd a wedyn rhaid dewis beth i'w wneud gyntaf – llogi beic, gwibio lawr y tobogan, sgïo, mynd ar draeth Cefn Sidan (8 milltir ohono, yr hiraf yng Nghymru), rhoi cynnig ar y cyrsiau cyfeiriannu newydd, cael hwyl yn y lle chwarae antur, cerdded y llwybrau troed neu roi cynnig ar fwa saeth. Whiw! I archebu lle, ewch i: parcgwledigpenbre.cymru

 

Teithiau cerdded yr hydref.

Beth am fynd i gerdded a phrofi hyfrydwch yr hydref? Mae gan Sir Gaerfyrddin amrywiaeth arbennig o deithiau cerdded gwych i chi gael eu mwynhau yn yr awyr iach

Anodd meddwl am unman gwell i fynd â’ch ci am dro nag ar draethau euraid hyfryd Sir Gaerfyrddin. Mae ein traethau ymhlith y rhai hwyaf ym Mhrydain ac yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf (o 1 Hydref i 30 Ebrill) nid oes unrhyw waharddiadau ac mae holl hyd y traethau ar agor i gerddwyr cŵn.