Diwrnodau Mas EPIG

Dim ysgol! Ydych chi'n chwilio am bethau i'w gwneud yn ystod hanner tymor mis Hydref? Mae dewis helaeth o bethau i'w gwneud yma yn Sir Gaerfyrddin.

Pethau i'w gwneud

Syniadau ynghylch cadw'r plant yn brysur yn ystod hanner tymor

 

Mae’r hydref wedi cyrraedd ac mae gwyliau Hanner Tymor Mis Hydref yn prysur agosáu, ac mae rhieni ledled y wlad yn ceisio meddwl am weithgareddau i gadw'r plant yn brysur. Yn ffodus, yma yn Sir Gaerfyrddin mae llawer o weithgareddau llawn hwyl y gall y teulu cyfan gymryd rhan ynddynt.

Mae digwyddiadau gwych i'r teulu yn cael eu cynnal ledled y sir, ac mae rhywbeth ar gyfer pob oedran, diddordeb a chyllideb, ac wrth gwrs, mae digon i'ch cadw'n brysur os bydd y tywydd yn gwaethygu!

Felly, pa un a ydych yn cynllunio taith undydd, yn chwilio am rywle i dreulio'r wythnos neu'n byw yn yr ardal ac yn meddwl am bethau i'w gwneud, gallwch weld popeth yma.