Dathliadau Gŵyl Ddewi Caerfyrddin

Dewch i ddathlu Cymreictod yn nhref hynaf Cymru - Caerfyrddin.

Mae Caerfyrddin yn paratoi i gynnal dathliadau Gŵyl Ddewi ar ddiwedd mis Chwefror. Mae'r digwyddiad wedi tyfu cymaint gyda chefnogaeth busnesau lleol fel ei fod bellach yn cael ei gynnal dros bron i bythefnos, ac mae'r Parêd Mawr yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 29 Chwefror.

 

Bydd y parêd stryd lliwgar a diwylliannol, a fydd yn cynnwys cerddoriaeth, sefydliadau a chlybiau lleol yn teithio drwy ganol tref Caerfyrddin. Caiff ei arwain gan Faer y dref. Mae croeso i bawb gymryd rhan yn y Parêd sy'n dechrau yn Eglwys San Pedr am 11am, gyda lluniaeth ysgafn, Pice ar y Maen, cerddoriaeth, clochyddion, côr 10.15, Côr Myrddin 10.30, cyryglau, baneri wrth y seddi a helfa drysor. Bydd perfformiadau yn cael eu cynnal ledled y dref gan gerddorion, cantorion a chorau lleol gan gynnwys yn y Clos Mawr lle bydd y Parêd yn gorffen.

 

Mae dathliadau Gŵyl Ddewi yn cael eu cynnal o ddydd Sul 16 Chwefror ac yn cynnwys cystadleuaeth 'Welsh Rowing Small Boats Head', gweithdai creadigol, cystadleuaeth pice ar y maen, cawl a chân, perfformiadau theatr yn ogystal â'r Parêd Mawr ar y dydd Sadwrn

 

Fel rhan o ddathlu Cymru a Chymreictod, mae Llyfrgell Caerfyrddin yn cynnig gweithgareddau i blant a theuluoedd drwy gydol yr hanner tymor, gan gynnwys celf a chrefft, gweithdai Lego ac amser stori rhwng 10:30am ac 1pm.

 

Bydd plant o bob cwr o Gaerfyrddin yn creu naws am le yn y dref ddydd Gwener 28 Chwefror wrth iddynt gynnal eu dathliadau Gŵyl Ddewi blynyddol. Bydd Cyngor Tref Caerfyrddin ar y cyd â Menter Gorllewin Sir Gâr yn dwyn ynghyd ddisgyblion o Ysgol Parc Waundew, Ysgol Tre Ioan, Ysgol y Model, Ysgol Myrddin ac Ysgol y Dderwen. Byddant yn perfformio amrywiaeth o gerddoriaeth, caneuon a dawnsio traddodiadol i ddiddanu'r dorf ynghyd â cherddorion lleol.

 

Cewch gyfle i fwynhau cinio Dydd Sul Dydd Gŵyl Dewi traddodiadol pedwar cwrs ar Hen Gerbyd Gwledda Stêm Rheilffordd Gwili sy'n cynnwys  cerbyd gwledda a bar. Mae'r Trên Stêm yn mynd â chi ar daith hamddenol lan a lawr y lein wrth i chi ymlacio a mwynhau gwasanaeth bwrdd gan griw cyfeillgar y trên. Ffordd wirioneddol hyfryd o dreulio amser gyda'ch teulu a'ch ffrindiau. 

 

Bydd parcio am ddim ar gael yn holl feysydd parcio'r cyngor yng Nghaerfyrddin ddydd Gwener 28 Chwefror a dydd Sadwrn 29 Chwefror.

Mae'r digwyddiadau eraill a gaiff eu cynnal drwy gydol yr wythnos yn cynnwys:

 

Dewch o hyd i ragor o ddigwyddiadau Dathliadau Gŵyl Ddewi Caerfyrddin ar Beth Sy'mlaen