Coronafeirws (COVID-19)

Darganfod Sir Gâr o 6 Gorffennaf

Y newyddion da yw y gallwch ddod i ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin o 6 Gorffennaf wrth i'r cyfyngiadau teithio 5 milltir gael eu codi gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn gallu ymweld â rhai o'n hatyniadau awyr agored megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Pharc Gwledig Pen-bre, yn ogystal ag aros yn un o'n nifer o ddarparwyr llety am wyliau hir-ddisgwyliedig o 11 Gorffennaf* a mwynhau lletygarwch yn ein bwytai, tafarndai a chaffis o 13 Gorffennaf **

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Newyddion Diweddaraf i weld y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Dewch o hyd i’r mannau delfrydol lle byddwch chi a’ch ci yn mwynhau mynd am dro.

 

Mae Sir Gaerfyrddin yn sir sy'n croesawu cŵn. Does dim rhaid chwilio'n fanwl i weld y rhesymau dros hynny. Mae'r sir yn frith o draethau ac o ardaloedd gwledig dymunol ynghyd â llu o barciau gwledig a chestyll lle gallwch chi a'ch cyfaill pennaf grwydro. Dyma rai o'n hoff gŵn Instagram yn mwynhau rhyfeddodau Sir Gaerfyrddin. 

View this post on Instagram

Llew posing on one of the many Carmarthen Bay mussel beds. This particular site is one of the best there is. #foraging #foragingforfood #foraginguk #foragingcourses #coastalforaging #coastalforagingwithcraigevans #mussels #dogsofinstagram #goldenretriever #goldendoodlesofinstagram #llew,#carmarthenbay #carmarthenshire #pembrokeshire #wales #visitwales #findyorepic #thisismywales #coast #beach #rockpool @bbcgoodfood @chrispople @glangwilimansioncarmarthen @threewellsbb @stables_west_wales @wildwellingtonsglamping @topofthewoods @barney_desmazery @browns_laugharne @lletycynin @thecorran @twryfelinhotel_stdavids @realretreatswales @qualitycottages @quality_unearthed @celticholidayparks @lisaannefearn @emmalouisepritchard @countrylivinguk @graeme.green @pitmagazineuk @foodstories @traveltonicpr @visitwales @discovercarms @dogtourismpembs @pembrokeshiretourism

A post shared by Craig Evans (@coastal_foraging_with_craig) on

 

Mannau gorau i gael picnic

Gwisgwch eich esgidiau cerdded a phaciwch eich blancedi picnic i archwilio'r mannau gorau i gael picnic. Mae golygfeydd trawiadol a thraethau hardd yn aros amdanoch chi a'ch ci.

Cŵn Cefn Gwlad

Mae ein bryniau tonnog, ein mannau agored a'n milltiroedd ar filltiroedd o wyrddni godidog yn golygu bod ein sir yn baradwys i gŵn. Mae Rupert y Cavapoo pert yn mwynhau mynd am dro yn Fforest Brechfa.

Beth am fynd i'r traeth?

Mae gan Sir Gaerfyrddin rai o'r traethau hiraf yn y DU. Mae Llew wrth ei fodd yn ymuno â'i berchennog Craig, fforiwr glan môr, ar hyd traethau Sir Gaerfyrddin.

Atyniadau sy'n Croesawu Cŵn

Mae Maggie wrth ei bodd yn ymweld ag atyniadau Sir Gaerfyrddin a dyma lun ohoni gyda Chartref Dylan Thomas yn y cefndir. Ewch â'ch ci i'r atyniadau yn Sir Gaerfyrddin sy'n croesawu cŵn.