Cerddwch drwy erddi Cymru

Mae gerddi gogoneddus yn destun balchder i Sir Gaerfyrddin. Does dim rhyfedd bod y sir yn cael ei hadnabod fel 'Gardd Cymru'.

Gerddi

Er mai dim ond yn 2000 yr agorodd National Botanic Garden of Wales mae'r lle eisoes yn enwog dros ben: yno y mae tŷ gwydr un bwa mwyaf y byd ac mae'n Safle Darganfod Awyr Dywyll ac yn cynnal rhaglen lawn o ddigwyddiadau blynyddol. Gerllaw mae Aberglasney yn gartref i flodau prydferth drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch fynd yno i'w gwerthfawrogi yn enwedig o gofio y bu'r ystâd ar fin cau ond cafodd ei achub ym 1995, ac yn dilyn gwaith caled dros ben, adferwyd y gerddi yn ôl i'w llawn ogoniant. Chwant cyfuno hanes a garddwriaeth? Ewch am dro i Ganolfan Hwyel Dda, lle mae gerddi ar thema Cyfreithiau Hywel, Brenin y Deheubarth o'r 10fed ganrif ac yn ddiweddarach, Brenin y rhan fwyaf o Gymru.

Syniadau am Deithiau Grŵp

Dewch i grwydro cestyll trawiadol a gerddi godidog Sir Gaerfyrddin. Mae'n lleoliad perffaith ar gyfer teithiau grŵp.

Mae'r ardal hefyd yn gartref i lawer o atyniadau eraill sy'n wych ar gyfer grwpiau ac mae rhai o'r lleoliadau'n ddelfrydol os nad yw'r tywydd yn ffafriol.

Gerddi Trawiadol

Mwynhau ychydig o arddio?  Beth am gael ychydig o ysbrydoliaeth a dod i weld sut mae'r gweithwyr proffesiynol yn mynd ati yn ein gerddi gwych.