Cerddwch drwy erddi Cymru

Mae gerddi gogoneddus yn destun balchder i Sir Gaerfyrddin. Does dim rhyfedd bod y sir yn cael ei hadnabod fel 'Gardd Cymru'.

Gerddi

Er mai dim ond yn 2000 yr agorodd National Botanic Garden of Wales mae'r lle eisoes yn enwog dros ben: yno y mae tŷ gwydr un bwa mwyaf y byd ac mae'n Safle Darganfod Awyr Dywyll ac yn cynnal rhaglen lawn o ddigwyddiadau blynyddol. Gerllaw mae Aberglasney yn gartref i flodau prydferth drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch fynd yno i'w gwerthfawrogi yn enwedig o gofio y bu'r ystâd ar fin cau ond cafodd ei achub ym 1995, ac yn dilyn gwaith caled dros ben, adferwyd y gerddi yn ôl i'w llawn ogoniant. Chwant cyfuno hanes a garddwriaeth? Ewch am dro i Ganolfan Hwyel Dda, lle mae gerddi ar thema Cyfreithiau Hywel, Brenin y Deheubarth o'r 10fed ganrif ac yn ddiweddarach, Brenin y rhan fwyaf o Gymru.

Syniadau am Deithiau Grŵp

Dewch i grwydro cestyll trawiadol a gerddi godidog Sir Gaerfyrddin. Mae'n lleoliad perffaith ar gyfer teithiau grŵp. Eleni yw'r Flwyddyn Chwedlau yng Nghymru felly mae ymweld â'n cestyll ar eu gorau a'r gerddi hardd yn daith berffaith.

Mae'r ardal hefyd yn gartref i lawer o atyniadau eraill sy'n wych ar gyfer grwpiau ac mae rhai o'r lleoliadau'n ddelfrydol os nad yw'r tywydd yn ffafriol.

Gerddi Trawiadol

Mwynhau ychydig o arddio?  Beth am gael ychydig o ysbrydoliaeth a dod i weld sut mae'r gweithwyr proffesiynol yn mynd ati yn ein gerddi gwych.