Ble i gael eich bwyd picnic

Ble i brynu eich picnic gaeaf....

 

 

Mae Sir Gaerfyrddin yn llawn dop o siopau a delis sy'n gwerthu dewis ardderchog o fwyd picnic - cynnyrch lleol megis caws, ham, nwyddau wedi'u pobi, siocled a seidr - felly mae'n hawdd dod o hyd i ychydig o egni ar gyfer eich anturiaethau gaeafol.

Ond i wneud y dewis yn fwy hwylus i chi, mae tri o siopau bwyd a delis gorau'r sir yn paratoi basgedi Picnic Gaeaf arbennig a gallwch gasglu bwyd a diod blasus iawn i greu basged eich hun.

 

Wrights Food Emporium

Mae'n cynnwys darnau o quiche Wrights, tybiau o salad ffres y gaeaf (raddichio, afalau, cnau cyll wedi'u trochi mewn llaeth enwyn), salami Charcutier, caws Teifi a chracers cartref, rholiau selsig Wrights, sudd afal Cymreig neu seidr Skyborry, fflasg o gawl tymhorol, fflapjac Wrights a bar o siocled granola Wrights/Nom Nom.

Pris: £40 am ddau berson - rhoddir y bwyd mewn basged (i'w dychwelyd) gyda chyllyll a ffyrc tafladwy. Gellir ychwanegu nwyddau megis coffi, gwin a chacen, neu mae modd teilwra eich basgedi hefyd.

 

 

Ginhaus Deli

Ginhaus Deli

Mae'n cynnwys Focaccia Glanbrydan, 150g yr un o ddau gaws Cymreig megis Perl Wen a Pherl Las, pot o olifau cymysg, pecyn o Salami Cymreig Bakers Pig, pot o gnau cymysg a jar fechan o siytni Miranda.

Pris: £22 am ddau berson a rhoddir y bwyd mewn bag papur brown Ginhaus gyda chyllyll a ffyrc tafladwy. Mae dewis i fynd â bwrdd o bren (gyda blaendal i'w ddychwelyd i chi) i osod eich picnic yn daclus. Gellir ychwanegu nwyddau megis Jin Cymraeg, fflasg o goffi neu gawl, neu gall cwsmeriaid ddewis y cynnwys eu hunain.

 

Blasus Delicatessen

Bydd Basged Gaeaf Blasus yn cynnwys dewis o roliau selsig chorizo, baguettes wedi'u llenwi, tarten ffrwythau frangipane, y cyfan yn cael eu paratoi yn y deli bob dydd yn ogystal â bar o siocled Nom Nom a hyd yn oed ychydig o dryfflau artisan efallai. Maen nhw'n barod i lenwi fflasgiau â choffi twym neu siocled poeth hefyd, a gallant bacio popeth mewn bocs i chi. Mae'r prisiau'n amrywio, yn dibynnu ar y dewis o gynnwys.

 

The Ferryman Delicatessen

Mae'r Ferryman Delicatessen yn nefoedd i fwydgarwyr yng nghanol tref Talacharn. Yno, gweinir coffi masnach de gan farista arbennig, platiaid o gawsiau o Gymru, cacennau cartref a phot o de, heb anghofio peis a thartenni lleol. Mae'r Ferryman Delicatessen ar stryd fawr tref hanesyddol Talacharn, yn agos at y Castell a Chartref Dylan Thomas ac yn fan delfrydol i brofi hyfrydwch Talacharn.