Canllaw Picnic Gaeaf Sir Gaerfyrddin

Gan nad oes angen blwch oeri arnoch, a llai o bobl o'ch cwmpas i ymyrryd ar y golygfeydd, nid yw picnic gaeafol yn syniad ffôl o gwbl! Mewn gwirionedd, maen nhw'n gwneud synnwyr perffaith ac mae bwyd blasus yn esgus perffaith i fentro allan i'r awyr agored, beth bynnag fo'r tywydd.

Wrth i bawb arall aeafgysgu, beth am fanteisio'n llawn ar olygfeydd mwyaf hyfryd byd natur - gwisgwch yn gynnes, llenwch eich fflasg â chawl ac ewch allan i fwynhau'r awyr iach a'r golygfeydd di-dor yng nghanol dyffrynnoedd afon, traethau, rhaeadrau, cestyll a choedwigoedd.

Bydd ein Canllaw Picnic Gaeaf yn eich helpu i groesawu'r oerfel drwy wisgo haenau o ddillad cynnes a gwneud y gorau o oriau golau dydd byrrach y gaeaf, a hynny drwy ddilyn enghraifft y Sgandinafiaid, sydd, er gwaethaf eu hinsawdd llawer oerach, yn bwyta yn yr awyr agored pryd bynnag ag y gallant.

Gallwch ddod o hyd i'ch hoff leoliad ym map rhyngweithiol Canllaw Picnic Gaeaf Sir Gaerfyrddin, sy'n dangos 10 o'r lleoliadau gorau yn y sir, o ben mynydd i aber afon. Mae pob lleoliad yn cynnwys awgrymiadau ynghylch y llefydd gorau i osod eich blanced bicnic ac agor eich fflasg i gael y profiad gorau posibl o fwyta yn yr awyr agored.

Ymhlith y lleoliadau hyn y mae Bae Scott sy'n llawn rhamant, urddas Tŵr Paxton, hud a lledrith Fforest Brechfa a hyd yn oed glannau Afon Teifi yng Nghenarth. Dyma ein hoff lefydd i fanteisio ar yr awyr iach wrth fwynhau powlen o gawl twym, darnau trwchus o fara a siocled Cymreig gorau'r wlad. Dathlwch y gaeaf yng nghanol golygfeydd dramatig cefn gwlad ac arfordir Sir Gaerfyrddin.