Bwyd a Diod Enwog

Chwant bwyd? Mae Sir Gaerfyrddin yn ymfalchïo mewn bwyd cartref y mae yn sicr modd ei ystyried yn chwedlonol. Dechreuwch ym marchnad Caerfyrddin lle gallwch ddod o hyd i Ham Caerfyrddin. Dywedir bod y Rhufeiniaid wedi dwyn y rysáit hon i 'ddyfeisio' Ham Parma. Dim ond tafliad carreg i ffwrdd mae Cacen Frenhinol Etta, ffefryn mawr ymhlith y teulu brenhinol a'r dewis o gacen ar gyfer priodas y Tywysog Charles a Camilla Parker-Bowles. Ond peidiwch â gofyn am y rysáit am nad oedd hyd yn oed y Tywysog Charles yn cael y pleser o'i gwybod.

Beth am ddiwrnod allan yn seiliedig ar fwyd? Ewch i ymweld â Chaws Cenarth sydd wedi ennill llawer o wobrau. Cymerwch ran yn y profiadau maen nhw'n eu paratoi ar gyfer ymwelwyr a gwnewch yn siŵr eich bod yn sbwylio eich hun yn y siopau ar y safle. Bydd gennych gynhwysion gwych ar gyfer eich picnic yfory!

 

Mae tafarnau gwledig modern sy'n gweini'r cynnyrch lleol gorau wedi rhoi Sir Gaerfyrddin ar y map coginio. Gellir dewis sewin o Afon Tywi; cig oen y glastraeth o Lacharn; picls creinsiog gwych Parsons Pickles, bara lawr wedi'i gynaeafu'n lleol;... a llawer mwy i dynnu dŵr o'ch dannedd.

I flasu rhagor o gynnyrch lleol ardderchog, ewch i Cowpots i fwynhau'r hufen iâ hufennog cartref a wnaed gan laeth o'u gwartheg Jersei eu hun. Draw yn Llandeilo, mae  Heavenly  yn gystadleuydd arall ar gyfer y goron hufen iâ - maen nhw'n defnyddio llaeth a hufen organig Cymreig a ffrwythau a gesglir yn lleol. Pwy sy'n ennill? Chi sydd i benderfynu, wrth gwrs!

Gwnewch fwyd yn rhan o'ch taith wrth i chi wneud eich ffordd ar draws Taith Gacennau Sir Gâr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn blasu rhai o'r cacennau a'r pwdinau gorau yn rhai o'r bwytai gorau yn Sir Gaerfyrddin.

Anturiaethau Bwyd

Caws Cenarth

Bwyd Enwog

Anturiaethau Bwyd

Marchnadoedd