Blwyddyn Chwedlau

Chwiliwn am Chwedlau

Mae'n Flwyddyn Chwedlau Cymru felly dewch ar daith i archwilio chwedlau Sir Gaerfyrddin, man geni dewiniaid. Cafodd cestyll o fri eu hadeiladu yma, a brwydrwyd drostynt hefyd.

Ganed Myrddin, y dewin mytholegol, yng Nghaerfyrddin, ac mae ei gorff wedi'i gladdu ar gyrion y dref, ac mewn ogof ym Mryn Dinas yr arferai Twm Siôn Cati ei hun, guddio rhag ei arch-elyn. Mae'r ardal bellach yn warchodfa natur hyfryd y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar. Cyfunwch eich antur chwilio chwedlau gyda thaith gerdded hyfryd yn Llyn y Fan Fach, sef llyn disglair sy'n gartref i hudoles, yn ôl bob sôn. Mae'r stori hon yn un ymhlith cyfres o chwedlau'r Mabinogi, sef llenyddiaeth gynharaf Prydain a ddatblygodd yn Sir Gaerfyrddin.

Dewch i ymweld â'n hystod arbennig o gestyll, o adfeilion dramatig Castell Carreg Cennen i dyrau tylwyth teg Cydweli, er mwyn darganfod rhai o'n straeon gorau. Cymerwch hoe fach i arogli'r blodau yn Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru - un o dirnodau chwedlonol mwyaf newydd y wlad, gyda digonedd o erddi eraill ar draws y rhanbarth i'w mwynhau.

Dewch o hyd i dirluniau a threftadaeth fyw chwedlonol ar draeth hanesyddol Pentywyn, sy'n gyrchfan o bwys i'r rheiny sy'n dwlu ar rasio ceir, ac ewch i Dalacharn i archwilio cartref Dylan Thomas, un o'n preswylwyr mwyaf enwog. Gall y sawl sy'n dwlu ar ruthr o adrenalin roi cynnig ar brofiadau antur o rasio beicio mynydd yn Fforest Brechfa i rafftio dŵr gwyn yn Afon Teifi. Gellir cael hwyl ar y traeth hefyd, o farchogaeth i farcuta â bygi. A gwnewch yn siŵr nad ydych yn gadael heb flasu ein bwyd a diod enwog, o gawsiau sydd wedi ennill llu o wobrau i gacennau tywysogaidd!


Yn ogystal â chwedlau'r gorffennol, gallwch ddod o hyd i eiconau presennol hefyd - boed gerddi yn llawn blodau i lwybrau cerdded sydd wedi ennill llu o wobrau. Bydd y rheiny sy'n chwilio am gyffro yn dwlu ar ein cae chwarae naturiol gwych, lle ceir gweithgareddau megis rafftio dŵr gwyn, beicio mynydd a barcuta â bygi, tra bydd y rheiny sy'n dwlu ar fwyd wrth eu boddau gyda'n cynnyrch lleol blasus; o gawsiau campus i hufen iâ arbennig o dda.

Mae llu o gymeriadau chwedlonol ac enwog yn gysylltiedig â Sir Gaerfyrddin, o’r dewin hynod, Myrddin, i arwyr cyfoes fel Simon Wright a Scott Davis y mae eu lledrith yn y gegin wedi arwain at rai o’r profiadau bwyta gorau yn y sir. Dilynwch ôl troed rhai o’r bobl leol enwog a chwedlonol hyn …