Antur Gacennau!

Antur Gacennau!

Taith antur car cwcis-a-chacennau o demtasiynau melys Sir Gaerfyrddin

Pice ar y maen sy’n toddi’n eich ceg a bara brith blasus, crempog neu bancos Cymreig yn boddi mewn menyn a jam ffrwythus. Teisennau mêl, y myffins bach sy’n llawn blas.

Mae ymwelwyr â dant melys a phobwyr cartref fel ei gilydd yn sicr o gladdu’r holl dafelli nefolaidd sy’n cael eu gweini yng nghaffis a bwytai Sir Gaerfyrddin.

Dyma’ch cyfle i gael blas o holl felysfannau Sir Gaerfyrddin ar y Daith Car Cwcis a Chacennau newydd o’r sir. Gallech wneud yr antur gyfan mewn diwrnod neu ddewis a dethol eich ffefrynnau - rydym wedi cynnwys manylion y melysfannau mwyaf blasus, ble maen nhw, beth i roi cynnig arno a pha mor bell i ffwrdd yw’r un nesaf.

Ac mae mwy i hyn na chacennau, bisgedi a byniau. Mae danteithion melys eraill y sir yn cynnwys hufen ia hufennog, siocled, pasteiod a chacennau crwst heb eu hail.

Mae gan Sir Gaerfyrddin ei harwr losin ei hun hyd yn oed. Creodd Liam Burgess fariau siocled NomNom hynod lwyddiannus ym mis Tachwedd 2011, gyda benthyciad gan Ymddiriedolaeth y Tywysog, ag yntau ond yn 18 oed. Erbyn hyn mae ar gael mewn nifer o flasau gourmet, gan gynnwys lafant Cymreig a gin eirin sur bach Celteg, a gallwch brynu NomNom ymhobman, hyd yn oed yn un o siopau moethus Llundain, Fortnum & Mason.

Mae gwybodaeth hefyd ar ddanteithion gwych i ymwelwyr eu mwynhau ar y daith, o gestyll a phlastai, i hyfrydwch cefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

 

2562

Taith Antur Mewn Car

2562
1. Llety Cynin

Llangynin Road, Sancler, Caerfyrddin SA33 4JR
lletycynin.co.uk

2. Cartref Dylan Thomas

Taith Dylan, Talacharn, SA33 4SD.
dylanthomasboathouse.com

3. Wright’s Food Emporium

Golden Grove Arms, Llanarthne, SA32 8JU.
wrightsfood.co.uk

4. GinHaus

1 Stryd y Farchnad, Llandeilo, SA19 6AH.
ginhaus.co.uk

5. Y Plough Inn, Rhosmaen

Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6NP

ploughrhosmaen.comTaith Antur Mewn Beic

2562
1. Calon Café & Interiors

Heol Mansel, Caerfyrddin SA31 1QX.
caloncafeandinteriors.co.uk

2. Wrights Food Emporium

Golden Grove Arms, Llanarthne, SA32 8JU.
wrightsfood.co.uk

3. Gwesty Parc y Strade

Ffwrnes, Llanelli SA15 4HA.
stradeyparkhotel.com

4. Whitford’s Café Bar

Heol Stepney, Porth Tywyn.
whitfords.wales

5. Siop Fferm a Chaffi Burns

Parc Y Bocs, Heol Caerfyrddin, Cydweli SA17 5AB.
burnsfarmshop.co.uk